Народни посланик Јелена Тривић предсједнику Владе Републике Српске, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице, 5. јуна 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, господину Радовану Вишковићу

                У име бивших радника Фабрике мотора специјалне намјене са Пала постављам ово питање.

                Наиме, не знам да ли сте упознати са њиховом тешком ситуацијом. Због великих дугова фабрике, према радницима у Пореској управи, Фабрика је ове године у фебруару отишла у стечај.

                Од 67 радника, 62 су добила отказ. У мају ове године, као одговор на моје посланичко питање Министарству енергетике и рударства, у чијој ранијој надлежности је било ово предузеће, одговорено ми је да стечај има искључиво санациони карактер, „у циљу очувања радних мјеста“, што је прилично иронично, с обзиром да су 62 радника добила отказ и радне књижице.

                Радницима није исплаћено преко 60 плата и ови људи живе у јако тешкој ситуацији. Радни стаж им није уплаћен преко 7 година.

                Без уплаћеног стажа, они нити могу у пензију нити могу добити било какву накнаду са Завода за запошљавање.

                Зато Вас молим, ако је икако могуће, да се овим радницима изнађу средства, те да им се уплати радни стаж како би могли да добију ту минималну накнаду са Завода за запошљавање.

                У име бивших радника Фабрике мотора за специјалне намјене, унапријед се захваљујем.

ОДГОВОР:

Број: 18.03-011-266-1/19

Датум: 01.07.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор  на посланичко питање

Народни посланик госпођа Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП-а, између двије сједнице  Народне скупштине Републике Српске, 05.06.2019. године, поставила је сљедеће посланичко питање:  

„У име бивших радника Фабрике мотора специјалне намјене са Пала постављам ово питање.

Наиме, не знам да ли сте упознати са њиховом тешком ситуацијом. Због великих дугова фабрике, према радницима и пореској управи, фабрика је ове године отишла у стечај.

Од 67 радника, 62 радника су добила отказ. У мају ове године као одговор на моје посланичко питање Министарству енергетике и рударства у чијој ранијој надлежности је било ово предузеће, одговорено ми је да стечај има искључиво санациони карактер, „у циљу очувања радних мјеста“, што је прилично иронично с обзиром да су 62 радника добили отказ и радне књижице.

Радницима није исплаћено преко 60 плата и ови људи живе у јако тешкој ситуацији. Радни стаж им није уплаћем преко 7 година.

Без уплаћеног стажа , они нити могу у пензију, нити могу добити било какву накнаду Завода за запошљавање.

Зато Вас молим, ако је икако могуће, да се овим радницима изнађу средства, те да им се уплати радни стаж како би могли добити ту минималну накнаду Завода за запошљавање.

У име бивших радника Фабрике мотора специјалне намјене, унапријед се захваљујем.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18)  а у вези са чланом. 263. и 264.  као и чланом 264. Пословника о раду Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Владе Републике Србије и Републике Српске, као и ресорнo надлежна министарства, су у ранијем периоду, предузимале интензивне активности на дефинисању начина сарадње у вези са дјелатностима привредног друштва „Фабрика мотора специјалне намјене“ а.д. Пале, како би се покушала ријешити стабилност пословања друштва.

Као резултат наведених активности привредно друштво „Фабрика мотора специјалне намјене“ а.д. Пале је 17.12.2018. године закључило уговор за ремонт десет тенковских мотора са Министарством одбране Републике Србије у вриједности 539.000,00 евра. Иако се ради о значајном уговору, реализација овог уговора није могла гарантовати рентабилност пословања дугорочном периоду, нити обезбиједити регулисање дуговања према радницима и осталим повјериоцима.

Подсјећамо да су привредна друштва из области намјенске индустрије у Републици Српској везана искључиво за послове ремонта, која су претходних година изгубила тржиште због застарјелих технологија те других објективних дешавања ( санкције земљама са којима су сарађивали и сл.). 

Те околности су довеле да је привредно друштво „Фабрика мотора специјалне намјене“ а.д. Пале, због немогућности проналажења послова на тржишту, до закључења уговора о сарадњи са Министарством одбране Републике Србије имало обавезе у укупном износу од  око девет милиона КМ.

Влада Републике Српске  је прихватила приједлог Управе, те је на 205. сједници одржаној 22.11.2018. године донијела Рјешење којим даје сагласност на покретање стечајног поступка кроз реорганизацију над привредним друштвом „Фабрика мотора специјалне намјене“ а.д. Пале. Окружни привредни суд у Источном Срајеву је на основу Одлуке Владе 19.02.2019.године  отворио стечајни поступак.

Према Закону о стечајном поступку („Службени гласник бр: 16/16“), у стечајном поступку је стварно и мјесно надлежан окружни привредни суд на чијем се подручју налази сједиште или пребивалиште стечајног дужника. Органи постука су Суд и повјереник. Према члану 8. предметног закона свим повјериоцима обезбјеђује се једнак третман и равноправан положај повјерилаца истог исплатног реда.

Поред тога, према  Основама социјалног збрињавања  могуће је социјално збрињавање радника који су процесом приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остали без посла. Чињеница је да је овај социјални програм претходних година олакшао провођење стечаја и приватизацију презадужених предузећа у Републици Српској.

 

С поштовањем,

 

                                                                                                  

                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                      Вјекослав Петричевић

 

05.06.2019

Име посланика:

Сазив: 
10