Narodni poslanik Branislav Borenović Republičkom Zavodu za standardizaciju i metrologiju, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU I METROLOGIJU

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 05/3.00/39-60/18

Datum: 05.02.2018. god.

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Klub poslanika PDP

n/r mnarodnom poslaniku Branislavu Borenoviću

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Poštovani,

U prilogu ovog dopisa tabelarno Vam dostavljamo tražene podatke.

Ukupne neizmirene obaveze Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju iz 2017. godine na dan 31.01.2018. godine iznose 51.324,10 KM.

Napominjemo da sva gore navedena sredstva koja nisu uplaćena sa datumom 31.01.2018. godine su predviđena Budžetom za 2017. godinu, te odobreno je njihovo plaćanje, a koje će biti izvršeno u narednom periodu.

Za sve ostale informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Prilog: Tabelarni pregled neizmirenih obaveza Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju iz 2017. godine na dan 31.01.2018. godine.

Dostavljeno:                                                                                                      v.d.direktor:

-Ministarstvo industrije, enrgetike i                                      Nikola Đukić, dipl.inž.

 Rudarstva                                                                                                    (POTPIS I PEČAT)

TABELARNI PRIKAZ NEIZMIRENIH OBAVEZA RZM NA DAN 31.01.2018. GODINE

1.

Prevoz za period 12/2017

155,36

                                        UKUPNO:

155,35 KM

 

Pregled popisa obaveza Republičkog zavoda (dugovanja) na dan 31.01.2018. godine prema dobavljačima

Redni broj

Naziv dobavljača

Broj računa (ugovora)

Datum računa

Iznos računa KM

Opis vrste troškova

 

1

2

3

4

5

6

Republički zavod za standardizaciju i metrologiju nije uplatio slijedeće račune

1.

Finrar, Bnja Luka

322F-18

25.12.2017.

295,00

 

2.

Sladaboni, Banja Luka

TE-2622/17

11.12.2017.

309,66

 

3.

Jahorina auto, Banja Luka

A07-E-315 t.pregled

25.12.2017.

54,83

 

4.

R&S, Sarajevo

24212/17

29.12.2017.

982,80

 

5.

Dragičević, Banja Luka

1678/2017

29.12.2017.

957,35

 

6.

Računi Republike za opšte uplate-

Jedinstveni račun Trezora RS, BL

06.09/052-9269-43/17

14.12.2017.

971,71

 

7.

Compex, Banja Luka

KM3415/17

31.12.2017.

2.626,31

 

8.

Vodovod, Banja Luka

51638-2017-12

31.12.2017.

9,31

 

9.

ZP Elektrokrajina, Banja Luka

01-1117-110015

30.11.2017.

659,28

 

10.

ZP Elektrokrajina, Banja Luka

01-1217-110015

31.12.2017.

663,70

 

11.

Fis, PJ Banja Luka

22122017-12306-1112/2017-41377

22.12.2017.

426,38

 

12.

Računi Republike za opšte uplate-

Institut za stardadizaciju Srbije, Beograd

02758

22.12.2017.

1.908,89

 

13.

Računi Republike za opšte uplate-

Institut za stardadizaciju Srbije, Beograd

02759

22.12.2017.

1.232,17

 

14.

Računi Republike za opšte uplate-

Institut za stardadizaciju Srbije, Beograd

02760

22.12.2017.

2.163,15

 

15.

Računi Republike za opšte uplate-

Institut za stardadizaciju Srbije, Beograd

02761

22.12.2017.

1.110,91

 

16.

Računi Republike za opšte uplate-

Institut za stardadizaciju Srbije, Beograd

02762

22.12.2017.

1.572,49

 

17.

Graver Mitić, Beograd (Kupovina deviza-NBB)

7/17

18.12.2017.

5.418,75

 

18.

Nestro Petrol, Banja Luka

2-34831/2017

15.12.2017.

131,05

 

19.

Nestro Petrol, Banja Luka

2-36355/2017

31.12.2017.

136,01

 

20.

Top Fit, Banja Luka

MFK-00571-0000-17

27.12.2017.

608,40

 

21.

Službeni list BiH, Sarajevo

14845/17-JN

09.10.2017.

98,00

 

22.

Službeni list BiH, Banja Luka

18368/17-JN

04.12.2017.

98,00

 

23.

Monaco, Bijeljina

208/17

19.10.2017.

80,00

 

24.

Monaco, Bijeljina

223/17

07.11.2017.

120,00

 

25.

Hotel Leotar, Trebinje

222-589-125/2017-20

20.11.2017.

246,00

 

26.

Terex Company, Sarajevo

458/677/17

26.09.2017.

72,50

 

UKUPNO:

22.952,65 KM

 

Obaveze prema fizičkim licima na dan 31.01.2018. godine

1.

Aneks 3. ugovora br.00/39-649/03-zakup poslovnog prostora za 2017. godinu

27.513,60

2.

Doprinos PiO i porez-Ugovor o djelu br.05/3.00/39-486/17

604,58

3.

Doprinos PiO i porez-Ugovor o djelu br.31/12/2017

52,32

UKUPNO:

28.170,50 KM

 

Obaveze za doprinose na teret poslodavca

1.

Doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za 12/2017

45,60

 

Ukupan iznos neizmirenih obaveza Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju na dan 31.01.2018. godine

Redni broj

Vrsta

Vrijednost u KM

na dan 31.01.2018.

1.

Obaveze

51.324,10 KM

 

                                                                                                         Odgovorno lice: Nikola Đurić

                                                                                                                          (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9