Народни посланик Бранислав Бореновић Републичком Заводу за стандардизацију и метрологију, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Бранислав Бореновић, Клуб посланика ПДП, поставио је између двије сједнице, 26. јануара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ

                Доставите прецизне податке колико имате и којих неизмирених обавеза за 2017. годину (за сваки економски код појединачно).

                Напомињем да ме не интересује да ли је налог за исплату отишао према трезору, већ искључиво оне обавезе, дуговања која нису извршена, уплаћена према крајњем кориснику.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Број: 05/3.00/39-60/18

Датум: 05.02.2018. год.

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Клуб посланика ПДП

н/р мнародном посланику Браниславу Бореновићу

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

Поштовани,

У прилогу овог дописа табеларно Вам достављамо тражене податке.

Укупне неизмирене обавезе Републичког завода за стандардизацију и метрологију из 2017. године на дан 31.01.2018. године износе 51.324,10 КМ.

Напомињемо да сва горе наведена средства која нису уплаћена са датумом 31.01.2018. године су предвиђена Буџетом за 2017. годину, те одобрено је њихово плаћање, а које ће бити извршено у наредном периоду.

За све остале информације стојимо Вам на располагању.

С поштовањем,

Прилог: Табеларни преглед неизмирених обавеза Републичког завода за стандардизацију и метрологију из 2017. године на дан 31.01.2018. године.

Достављено:                                                                                                      в.д.директор:

-Министарство индустрије, енргетике и                                      Никола Ђукић, дипл.инж.

 Рударства                                                                                                    (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА РЗМ НА ДАН 31.01.2018. ГОДИНЕ

1.

Превоз за период 12/2017

155,36

                                        УКУПНО:

155,35 КМ

 

Преглед пописа обавеза Републичког завода (дуговања) на дан 31.01.2018. године према добављачима

Редни број

Назив добављача

Број рачуна (уговора)

Датум рачуна

Износ рачуна КМ

Опис врсте трошкова

 

1

2

3

4

5

6

Републички завод за стандардизацију и метрологију није уплатио слиједеће рачуне

1.

Финрар, Бња Лука

322Ф-18

25.12.2017.

295,00

 

2.

Сладабони, Бања Лука

ТЕ-2622/17

11.12.2017.

309,66

 

3.

Јахорина ауто, Бања Лука

А07-Е-315 т.преглед

25.12.2017.

54,83

 

4.

R&S, Сарајево

24212/17

29.12.2017.

982,80

 

5.

Драгичевић, Бања Лука

1678/2017

29.12.2017.

957,35

 

6.

Рачуни Републике за опште уплате-

Јединствени рачун Трезора РС, БЛ

06.09/052-9269-43/17

14.12.2017.

971,71

 

7.

Compex, Бања Лука

КМ3415/17

31.12.2017.

2.626,31

 

8.

Водовод, Бања Лука

51638-2017-12

31.12.2017.

9,31

 

9.

ЗП Електрокрајина, Бања Лука

01-1117-110015

30.11.2017.

659,28

 

10.

ЗП Електрокрајина, Бања Лука

01-1217-110015

31.12.2017.

663,70

 

11.

Фис, ПЈ Бања Лука

22122017-12306-1112/2017-41377

22.12.2017.

426,38

 

12.

Рачуни Републике за опште уплате-

Институт за стардадизацију Србије, Београд

02758

22.12.2017.

1.908,89

 

13.

Рачуни Републике за опште уплате-

Институт за стардадизацију Србије, Београд

02759

22.12.2017.

1.232,17

 

14.

Рачуни Републике за опште уплате-

Институт за стардадизацију Србије, Београд

02760

22.12.2017.

2.163,15

 

15.

Рачуни Републике за опште уплате-

Институт за стардадизацију Србије, Београд

02761

22.12.2017.

1.110,91

 

16.

Рачуни Републике за опште уплате-

Институт за стардадизацију Србије, Београд

02762

22.12.2017.

1.572,49

 

17.

Гравер Митић, Београд (Куповина девиза-НББ)

7/17

18.12.2017.

5.418,75

 

18.

Нестро Петрол, Бања Лука

2-34831/2017

15.12.2017.

131,05

 

19.

Нестро Петрол, Бања Лука

2-36355/2017

31.12.2017.

136,01

 

20.

Топ Фит, Бања Лука

MFK-00571-0000-17

27.12.2017.

608,40

 

21.

Службени лист БиХ, Сарајево

14845/17-JN

09.10.2017.

98,00

 

22.

Службени лист БиХ, Бања Лука

18368/17-JN

04.12.2017.

98,00

 

23.

Monaco, Бијељина

208/17

19.10.2017.

80,00

 

24.

Monaco, Бијељина

223/17

07.11.2017.

120,00

 

25.

Хотел Леотар, Требиње

222-589-125/2017-20

20.11.2017.

246,00

 

26.

Terex Company, Сарајево

458/677/17

26.09.2017.

72,50

 

УКУПНО:

22.952,65 КМ

 

Обавезе према физичким лицима на дан 31.01.2018. године

1.

Анекс 3. уговора бр.00/39-649/03-закуп пословног простора за 2017. годину

27.513,60

2.

Допринос ПиО и порез-Уговор о дјелу бр.05/3.00/39-486/17

604,58

3.

Допринос ПиО и порез-Уговор о дјелу бр.31/12/2017

52,32

УКУПНО:

28.170,50 КМ

 

Обавезе за доприносе на терет послодавца

1.

Допринос за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом за 12/2017

45,60

 

Укупан износ неизмирених обавеза Републичког завода за стандардизацију и метрологију на дан 31.01.2018. године

Редни број

Врста

Вриједност у КМ

на дан 31.01.2018.

1.

Обавезе

51.324,10 КМ

 

                                                                                                         Одговорно лице: Никола Ђурић

                                                                                                                          (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

 

 

 

26.01.2018

Име посланика:

Сазив: 
9