Osma posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, 16.12.2019.