Осма посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, 16.12.2019.