Одлуке

Нпр. 17.11.2019
Нпр. 17.11.2019
Назив Службени гласник Датум
Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање о избору делегата у Вијеће Народа Републике Српске из реда српског народа 114/18 05.12.2018
Одлука о избору потпредсједника Народне скупштине Републике Српске 113/18 05.12.2018
Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање о избору делегата у Вијеће Народа Републике Српске из реда бошњачког народа 114/18 05.12.2018
Одлуа о избору потпредсједника Народне скупштине Републике Српске 113/18 05.12.2018
Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање о избору делегата у Вијеће народа Републике Српске из реда хрватског народа. 114/18 05.12.2018
Одлука о избору генералног секретара Народне скупштине Републике Српске 113/18 05.12.2018
Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање о избору делегата у Вијеће народа Републике Српске из реда Осталих 114/18 05.12.2018
Одлука о верификацији мандата народним посланицима у Народној скупштини Републике Српске 107/18 19.11.2018
O д л у к а о избору Kомисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске 107/18 19.11.2018
Одлука о избору предсједника Народне скупштине Републике Српске 197/18 19.11.2018

Pages