Одлуке

Нпр. 19.07.2019
Нпр. 19.07.2019
Називsort descending Службени гласник Датум
Одлука о избору генералног секретара Народне скупштине Републике Српске 113/18 05.12.2018
Одлука о избору замјеника правобраниоца Републике Српске 110/15 23.12.2015
Одлука о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту јачање банкарског сектора (8741-БА) 73/17 20.07.2017
O д л у к а о избору Kомисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске 107/18 19.11.2018
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru članova Vlade Republike Srpske 117/18 18.12.2018
Oдлукa о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској 62/16 14.07.2016
Oдлука о избору Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске 38/17 05.04.2017
Oдлука о усвајању Стратегије развоја енергетике Републике Српске до 2035. године 60/18 21.06.2018
Одлуа о избору потпредсједника Народне скупштине Републике Српске 113/18 05.12.2018
Одлукa o износу гаранција које може издати Република Српска у 2018. години 19/18 22.02.2018

Pages