Закључци

Нпр. 23.01.2021
Нпр. 23.01.2021
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2018. годину 44/19 16.05.2019
Закључак у вези Извјештаја о раду и извршењу Финансијског плана – Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01.-31.12.2018. године 52/19 16.05.2019
Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2018. године, те о оствареним резултатима у приближавању пропис 26/19 14.03.2019
Закључак у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива 22/19 06.03.2019
Закључак о усвајању Годишњег ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2018. годину 22/19 06.03.2019
Закључке у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива 22/19 06.03.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2017. годину 22/19 06.03.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за жалбе о раду за 2017. годину 22/19 06.03.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 11.8.2017-31.12.2017. године 22/19 06.03.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Правобранилаштва Републике Српске о раду за период од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године 22/19 06.03.2019

Pages