Закључци

Нпр. 18.11.2019
Нпр. 18.11.2019
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Информације о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019) за 2015. и 2016. годину 50/17 17.05.2017
Закључак о усвајању Извјештаја о извршавању послова и задатака у вези са реализацијом пописних активности и објављивањем резултата пописа 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске у 2016. години 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледoм мјера и активности реализованих током 2016. године, те о оствареним резултатима у приближавању пропис 50/17 11.05.2017
Закључак у вези Годишњег извјештаја о активностима Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2016. годину 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Информације о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника јануар-децембар 2016. године 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Посебног извјештаја о усаглашавању закона и других прописа Републике Српске са правним стандардима за равноправност полова 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за период 1.1 – 31.12.2016. године 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. година, за период 01.01.2012. година – 31.12.2016. година 50/17 11.05.2017
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2016. годину 38/17 05.04.2017

Pages