Закључци

Нпр. 11.07.2020
Нпр. 11.07.2020
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Извјештаја Правобранилаштва Републике Српске о раду за период од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године 22/19 06.03.2019
Закључак о давању сагласности на План рада Фискалног савјета Републике Српске са финансијским планом за 2018. годину 22/19 06.03.2019
Закључак у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива 22/19 06.03.2019
Закључак о усвајању Годишњег ревизорског извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2018. годину 22/19 06.03.2019
Закључке у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива 22/19 06.03.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2017. годину 22/19 06.03.2019
Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за жалбе о раду за 2017. годину 22/19 06.03.2019
Закључак у вези усвајања Извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Репубике Српске о раду за 2017. годину 16/19 14.02.2019
Закључци о покретању иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 107/18 19.11.2018
Закључци о покретању иницијативе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске 107/18 19.11.2018

Pages