Закључци

Нпр. 19.07.2019
Нпр. 19.07.2019
Називsort ascending Службени гласник Датум
Закључак у вези са Законом о измјенама и допунама Закона нотарима 68/17 06.07.2017
Закључак у вези са Буџетом Републике Српске за 2017. годину 116/16 24.12.2016
Закључак у вези Програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2016-2020. године 110/15 23.12.2015
Закључак у вези Приједлога закона о измјенама Закона о универзитету 03.11.2004
Закључак у вези Одлуке о усвајању измјена и допуна Просторног плана Републике Српске до 2025. године 15/15 18.02.2015
Закључак у вези Одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавању 67/17 06.07.2017
Закључак у вези Нацрта закона о расељеним лицима, повратницима у Републици Српској и избјеглицама из Босне и Херцеговине 20.10.2004
Закључак у вези Нацрта закона о измјени и допунама Закона о судовима Републике Српске 67/17 06.07.2017
Закључак у вези Информације о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској за 2016. годину 73/17 20.07.2017
Закључак у вези Информације о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. године, за период 1.1.2014. - 31.12.2014. године 15/15 18.02.2015

Pages