Raspored sjednica skupštinskih odbora za pripremu 21. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
07.09.2017 - 15:30

U okviru pripreme Dvadeset prve sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice skupštinskih odbora biće održane po sljedećem redoslijedu:

1. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 11. septembra 2017. godine u 09.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset prve sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1.Prijedlog zakona o rudarstvu;
2. Prijedlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko – socijalnom savjetu;
4. Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama;
5. Nacrt zakona o hemikalijama;
6. Prijedlog strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine.

2. Odbor za lokalnu samoupravu, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 11. septembra 2017. godine u 12.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset prve sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko – socijalnom savjetu;
2. Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama;
3. Nacrt zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

3. Zakonodavni odbor, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 11. septembra 2017. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona koji su predviđeni za Dvadeset prvu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

4. Odbor za bezbjednost, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 11. septembra 2017. godine u 12.30 časova, u sali br. 51 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Dvadeset prve sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1.Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, po hitnom postupku.

5. Odbor za finansije i budžet, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 11. septembra 2017. godine u 13.00 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset prve sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko – socijalnom savjetu;
2. Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama;
3. a)Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 31.12.2016. godine;
b)Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu;
4. Izveštaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period 1.1.2016. do 31.12.2016. godine, Izvještaj o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period 1.1. do 31.12. 2016. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period 1.1.2016. do 31.12.2016. godine sa Zaključkom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2020/17.

6. Odbor jednakih mogućnosti, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 11. septembra 2017. godine u 14.00 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset prve sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1.Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, po hitnom postupku;
2. Nacrt strategije mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj za period 2017 – 2027. godine;
3. a)Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 31.12.2016. godine;
b)Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu.

7. Odbor za reviziju, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 11. septembra 2017. godine u 15.00 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset prve sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:
1. a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 31.12.2016. godine;
b)Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu.

8. Odbor za privredu, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 11. septembra 2017. godine u 16.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset prve sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, po hitnom postupku;
2. Prijedlog zakona o rudarstvu;
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko – socijalnom savjetu;
5. Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama;
6. Prijedlog strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine;
7. a)Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 31.12.2016. godine;
b)Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu.

9. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 11. septembra 2017. godine u 16.30 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset prve sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1.Nacrt zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju;
2. Izvještaj o radu JP RTRS za 2016. godinu, Plan rada za 2017. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja RTRS za 2016. godinu- eksterna revizija.

10. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 11. septembra 2017. godine u 17.30 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadesetprve sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1.Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, po hitnom postupku;
2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, po hitnom postupku;
3. a)Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 31.12.2016. godine;
b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu;
4. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;
5. Izvještaj o radu JP RTRS za 2016. godinu, Plan rada za 2017. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja RTRS za 2016. godinu- eksterna revizija.

11. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 11. septembra 2017. godine u 17.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset prve sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
2. Nacrt strategije mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj za period 2017 – 2027. godine.

12. Odbor za trgovinu i turizam, održaće svoju sjednicu u utorak, 12. septembra 2017. godine u 8.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Dvadeset prve sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine;
2. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja turizma Republike Srpske za period do 2011 – 2020. godina u 2016. godini.