Распоред сједница скупштинских одбора за припрему 21. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
07.09.2017 - 15:30

У оквиру припреме Двадесет прве сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редослиједу:

 

1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу, одржаће своју сједницу у понедјељак, 11. септембра 2017. године у 09.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (oвални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет прве сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о рударству;

2. Приједлог закона о заштити становништва од заразних болести;

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Економско – социјалном савјету;

4. Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама;

5. Нацрт закона о хемикалијама;

6. Приједлог стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године.

2. Одбор за локалну самоуправу, одржаће своју сједницу у понедјељак, 11. септембра 2017. године у 12.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет прве сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Економско – социјалном савјету;

2.Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама;

3.Нацрт закона о средњем образовању и васпитању.

3. Законодавни одбор, одржаће своју сједницу у понедјељак, 11. септембра 2017. године у 12.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти законa који су предвиђени за Двадесет прву сједницу Народне скупштине Републике Српске.

4.Одбор за безбједност, одржаће своју сједницу у понедјељак, 11. септембра 2017. године у 12.30 часова, у сали бр. 51 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Двадесет прве сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, по хитном поступку.

5. Одбор за финансије и буџет, одржаће своју сједницу у понедјељак, 11. септембра 2017. године у 13.00 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет прве сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Економско – социјалном савјету;

2. Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама;

3. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 -  31.12.2016. године;

б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину;

4. Извештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године, Извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период 1.1. до 31.12. 2016. године и Извјештај о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године са Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2020/17.

6. Одбор једнаких могућности, одржаће своју сједницу у понедјељак, 11. септембра 2017. године у 14.00 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет прве сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске, по хитном поступку;

2.Нацрт стратегије менталног здравља у Републици Српској за период 2017 – 2027. године;

3.а)Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 -  31.12.2016. године;

б)Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину.            

7.Одбор за ревизију, одржаће своју сједницу у понедјељак, 11. септембра 2017. године у 15.00 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет прве сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 -  31.12.2016. године;

б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину.

8.Одбор за привреду, одржаће своју сједницу у понедјељак, 11. септембра 2017. године у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет прве сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.Приједлог закона о измјени и допунама Закона о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, по хитном поступку;

2. Приједлог закона о рударству;

3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;

4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Економско – социјалном савјету;

5. Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама;

6. Приједлог стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године;

7. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 -  31.12.2016. године;

б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину.

9. Одбор за образовање, науку, културу и информисање, одржаће своју сједницу у понедјељак, 11. септембра 2017. године у 16.30 часова, у сали 6 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет прве сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о средњем образовању и васпитању;

2. Извјештај о раду ЈП РТРС за 2016. годину, План рада за 2017. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину- екстерна ревизија.

10. Одбор за политички систем, правосуђе и управу, одржаће своју сједницу у понедјељак, 11. септембра 2017. године у 17.30 часова, у сали 5 Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесетпрве сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске, по хитном поступку;

2. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, по хитном поступку;

3. а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 -  31.12.2016. године;

б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину;

4. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2016. годину;

5. Извјештај о раду ЈП РТРС за 2016. годину, План рада за 2017. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину- екстерна ревизија.

11. Одбор за здравство, рад и социјалну политику, одржаће своју сједницу у понедјељак, 11. септембра 2017. године у 17.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет прве сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о заштити становништва од заразних болести;

2. Нацрт стратегије менталног здравља у Републици Српској за период 2017    – 2027. године.

12. Одбор за трговину и туризам, одржаће своју сједницу у уторак, 12. септембра 2017. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Двадесет прве сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1.Приједлог стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године;

2.Извјештај о реализацији Стратегије развоја туризма Републике Српске за  период до 2011 – 2020. година у 2016. години.