Raspisan javni konkurs za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Republike Srpske

Datum: 
29.11.2017 - 11:15

Komisija za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Republike Srpske  Narodne skupštine Republike Srpske na sjednici održanoj 23. novembra  2017. godine raspisala je javni konkurs za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Republike Srpske.

Glavni revizor i zamjenik glavnog revizora imenuju se na period od sedam godina, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.

Rok za podnošenje prijava za svaku od dvije navedene funkcije je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u  razmatranje.

Konkurs možete vidjeti ovdje