Расписан јавни конкурс за избор главног ревизора и замјеника главног ревизора Републике Српске

Датум: 
29.11.2017 - 11:15

Комисија за избор главног ревизора и замјеника главног ревизора Републике Српске  Народне скупштине Републике Српске на сједници одржаној 23. новембра  2017. године расписала је јавни конкурс за избор главног ревизора и замјеника главног ревизора Републике Српске.

Главни ревизор и замјеник главног ревизора именују се на период од седам година, без могућности поновног именовања.

Рок за подношење пријава за сваку од двије наведене функције је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.  Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у  разматрање.

Конкурс можете видјети овдје