Народна скупштина донијела Одлуку о избору в.д. правобраниоца и изабрала директора и замјеника директора Агенције за банкарство Републике Српске

Датум: 
06.07.2017 - 10:30

Народна скупштина Републике Српске у наставку 19. редовне сједнице донијела је Одлуку о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору вршиоца дужности правобраниоца Републике Српске и Одлуку о избору Љиљане Грбић за вршиоца дужности правобраниоца Републике Српске, до избора правобраниоца.

Народна скупштина за директора Агенције за банкарство Републике Српске изабрала је Раду Растока, а за замјеника директора Младена Ковачевића. Обојица су изабрана на период од пет година.

Посланици су за члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију из Републике Српске изабрали Миодрага В. Симовића, дипломираног инжењера електротехнике, на период од пет година.

Саво Минић разријешен је дужности спољног члана Одбора за локалну самоуправу, а за спољног члана у Одбору изабран је Ранко Карапетровић.

Народна скупштина усвојила је нови Закон о нотарима уз амандаман којим служба нотара престаје навршењем 65 година живота, а не 70 како је било предложено.

Посланици су усвојили и амандман да Министарство правде у року од девет мјесеци од дана ступања на снагу овог закона има обавезу да организује и спроведе конкурс за попуну упражњених мјеста нотара, имајући у виду чињеницу да су још увијек непопуњена 33 нотарска мјеста.

Усвојен је Закључак по којем Влада Републике Српске треба да преиспита Уредбу која регулише накнаде нотара.

Народна скупштина примила је к знању Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа „Робне резерве Републике Српске“ а.д. Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2015. године уз Закључаке којим се од Главне службе за ревизију захтјева да овај извјештај упути Главном републичком тужиоцу Републике Српске.

Закључком се Народна скупштина обавезала је Владу Републике Српске да преко надлежних министарстава истражи све евентуалне незаконите радње како би се створили услови за процесуирање одговорних, те да у што краћем року уради све што је неопходно да би се успоставили услови за функционисање Робних резерви.

Усвојено је више нацрта закона: Нацрт закона о гасу; Нацрт закона о измјени и допунама Закона о судовима Републике Српске; Нацрт закона о измјени и допунама Закона о комуналним дјелатностима и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од пожара.

Народна скупштина усвојила је Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2016. годину и Извјештај о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2016. године.

Посланици су усвојили и двије информације и једну стратегију: Информацију о реализацији заједничких пројеката рјешавања стамбених питања избјеглица, расељених лица и повратника и  Информацију о провођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013.-2022. година у 2016. години, те  Стратегију управљања отпадом за период 2017-2026. године.

Народна скупштина донијела је Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавања уз Закључак да Влада Републике Српске једном годишње извјештава Народну скупштину о имплементацији Пројекта подршке запошљавању.