Trening na temu važnost interne komunikacije i osnove upotrebe digitalnih kanala komuniciranja

Datum: 
28.09.2020 - 15:45

U organizaciji Misije OEBS-a u BiH danas je za jedan broj zaposlenih u Službi Narodne skupštine održan trening na temu važnost interne komunikacije za kvalitetnu i profesionalnu eksternu komunikaciju i osnove napredne upotrebe digitalnih kanala komuniciranja.

Zinaida Jamakosmanović iz Public relations consultancy govorila je o važnosti efikasnog i transparentnog internog komuniciranja, njegovim metodama i neophodnosti protoka informacija unutar institucije kako bi se unaprijedio odnos sa spoljnom javnošću i građanima, kao krajnjim korisnicima informacija.

Istaknuto je da je dobra interna komunikacija unutar institucije ili kompanije od suštinske važnosti ukoliko želimo da vanjska komunikacija bude efikasna i njen imidž u javnosti pozitivan.

Kada je riječ o digitalnom marketingu bilo je riječi o korištenju društvenih mreža u javnim institucijama. Istaknuto je da se ovaj vid komunikacije pokazao veoma važan u kriznom komuniciranju kao što je to bio slučaj sa pandemijom virusa COVID 19 kada su građani tražili brzu i tačnu informaciju i nisu znali kako se nositi sa do tada nepoznatom situacijom.

Ali kako je istaknuto institucija mora biti potpuno spremna i kadrovski i organizaciono za izlazak na društvene mreže, jer ukoliko taj potez povuče bez dobre pripreme efekti će biti potpuno suporotni od željenih.