Održana stručna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje

Datum: 
08.04.2019 - 11:45

Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske organizovao je danas u prostorijama parlamenta, stručnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje, čiji predlagač je Vlada Republike Srpske.

Tokom rasprave je istaknuto da je namjera predlagača ovog zakona da se domaća regulativa i dobra praksa zemalja u okruženju, kao i relevantni propisi i standardi Evropske unije ugrade u postojeću zakonsku regulativu, te prilagode pravnom sistemu i uslovima domaćeg finansijskog tržišta.

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednica Odbora za finansiej i budžet Željka Stojičić istakla je da je cilj ove stručne rasprave da narodni poslanici dobiju potrebne informacije, stručna mišljenja i prijedloge stručne javnosti o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje koji je u skupštinskoj proceduri.

Ona je naglasila da će Odbor usvojiti izvještaj koji će biti dostavljen predlagaču zakona.

Prije toga, stručna javnost će dostaviti mišljenja i prijedloge izmjena i dopuna Zakona o društvima za osiguranje Odboru za finansije i budžet.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani u potrebi veće zaštite korisnika osiguranja i investitora u ovoj oblasti, putem dogradnje korporativnog upravljanja i jačanja  osnovnog kapitala društava za osiguranje, kao i pojačavanja nadzora nad radom društva za osiguranje, navedeno je u obrazloženju akta.

Ovim nacrtom preciziran je status i način rada filijale društva za osiguranje iz Federacije BiH, koja posluje na teritoriji Republike Srpske kao i njenih nižih organizacionih dijelova, a u skladu sa izmjenom pojma filijala.

Predloženo je povećanje osnovnog kapitala društava, u dvije faze, u cilju pripreme društava za uvođenje liberalizacije cijena osiguranja od autoodgovornosti. Ovo povećanje osnovnog kapitala pratilo je i povećanje garantnog fonda društava za osiguranje.

U stručnoj raspravi učestvovali su predstavnici Ministarstva finansija Republike Srpske, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Agencije za osiguranje Republike Srpske, Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Banjalučke berze, Privredne komore Republike Srpske, te nevladinih organizacija.