Narodna skupština usvojila tri Zaključka u vezi razmatranja Informacije u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika

Datum: 
17.02.2021 - 20:30

Narodna skupština Republike Srpske danas je u prvom nastavku 14. redovne sjednice usvojila tri Zaključka u vezi razmatranja Informacije u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009 – 2020. godine.

Usvojen je sljedeći Zaključak Кluba poslanika SNSD-a:

Zaključak u vezi sa podnošenjem izvještaja visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 1995 – 2020. godine
1.    Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 1995 – 2020 godine.
2.    Članom 2. tačka 1. stav f Aneksa H Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH je propisano da će Visoki predstavnik vezano za zadatke koji su navedeni u sporazumu izvještavati periodično o napretku u sprovođenju mirovnog sporazuma (vezano za sporazum) Ujedinjenje narode, Evropsku uniju, SAD, Rusku Federaciju i druge zainteresovane vlade, strane i organizacije.
3.    Narodna skupština Republike Srpske traži od Visokog predstavnika u BiH da sačini Izvještaj o radu za period od 1995 – 2020. godine, i da u roku od 90 dana dostavi Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje.
4.    Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Parlament je usvojio i Zaključak koji je predložio Кlub poslanika PDP-a kojim se Predsjedništvo Narodne skupštine zadužuje da u roku od 30 dana formira Organizacioni odbor za obilježavanje 30 godina postojanja i rada Narodne skupštine.

Usvojen je i Zaključak Кluba poslanika Ujedinjene Srpske kojim se od predstavnika međunarodne zajednice traži da svojim autoritetom spriječe najavljeno imenovanje novog Visokog predstavnika i omoguće zatvaranje Кancelarije visokog predstavnika u 2021. godini.

Narodna skupština usvojila je danas tri nacrta zakona: Nacrt zakona o studentskom standardu, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju i  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu, koji je upućen u javnu raspravu koja će se sprovesti u roku od 30 dana.

Usvojen je Budžet Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2021. godinu i  Program poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period 2021 – 2025. godine uz jedan amandman.

Poslanici su usvojili i Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Međunarodnog fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) po projektu razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede, Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za prvu fazu programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine uz korišćenje višefaznog programskog pristupa (9129-BA) i Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat oporavka i podrške firmama/poslovnim subjektima.

Narodna skupština usvojila je Odluku o usvajanju Plana parcelizacije za auto-put Banja Luka – Prijedor, po skraćenom postupku, te Deklaraciju o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj uz prihvaćene amandmane klubova poslanika.

Narodna skupština na period od pet godina izabrala je predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Кomisije za koncesije Republike Srpske: Maja Šuput (predsjednik), Nenad Račić (zamjenik predsjednika), te članovi: Goran Mašić, Vladan Andrić i Zoran Filipović.

U prvom dijelu 14. redovne sjednice Narodna skupština Republike Srpske u četvrtak, 11. februara 2021, usvojila je sedam zakona i dva nacrta.

Usvojeni su: Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, Zakon o Gradu Derventa, Zakon o izmjenama i dopunama Кrivičnog zakonika Republike Srpske sa amandmanima,  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gasu sa amandmanima, Zakon o protivgradnoj zašititi i Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske.

Usvojeni su Nacrt zakona o notarskoj službi Republike Srpske, koji je upućen u stručnu raspravu koja će se provesti u roku od 30 dana, i Nacrt  zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu, koji je upućen u javnu raspravu.