Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Sonja Karadžić-Jovičević, Klub poslanika SDS, postavila je između dvije sjednice, 13. decembra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Zašto srpsko vojničko groblje ''Mali Zejtinlik'' na Sokocu JOŠ UVIJEK nije dobilo zasluženi status spomen-područja Republike Srpske? I kada će mu taj status biti dodijeljen?

Inicijativa je pokrenuta u martu 2011. godine.

Očekujem odgovor u poslovničkom roku i u pisanoj formi.

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-587/17

Datum: 16.01.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Sonja Karadžić-Jovičević, Klub poslanika SDS, između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 13. decembra 2017. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Zašto srpsko vojničko groblje „Mali Zejtinlik“ na Sokocu JOŠ UVIJEK nije dobilo zasluženi status spomen-područja Republike Srpske? I kada će mu taj status biti dodijeljen?

Inicijativa je pokrenuta u martu 2011. godine.

Očekujem odgovor u poslovničkom roku i u pisanoj formi.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo slijedeći

O D G O V O R

Ministarstvo prosvjete i kulture zatražilo je mišljenje Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa zašto srpsko vojničko groblje „Mali Zejtinlik“ na Sokocu nije dobilo zasluženi status spomen-područja Republike Srpske i kada će mu se taj status  dodijeliti.

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa dostavio je mišljenje broj: 07/1/624-004-1/18 od 11. januara 2018. godine da je postupak utvrđivanja kulturnog dobra propisan odredbama glave IV čl. 38-52 Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnok Republike Srpske“, br. 11/95 i 103/08), i da srpsko vojničko groblje „Mali Zejtinlik“  u Sokocu ima nesporno nematerijalnu-duhovnu dimenziju i vrijednost na osnovu kojih bi, u smislu odredbi člana 21. Zakona, moglo biti proglašeno znamenitim mjestom (memorijalom), te da će Zavod pokrenuti postupak zaštite. Navedeno je i da do sada Zavod nije bio upoznat sa inicijativom za zaštitu iz 2011. godine, koja se pominje u poslaničkom pitanju. 

 

                                M I N I S T A R

                                                                                                                              dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

13.12.2017
Saziv: 
9