Narodni poslanik Novak Motika Ministarstvu poqoprivree, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Novak Motika, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Drugoj sjednici održanoj 9. februara 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Zamoljeni smo od zaposlenih Univerziteta u Istočnom Sarajevu da postavim pitanje zbog čega je Centar za poljoprivredu u Sokocu predan Poljoprivrednom institutu iz Banja Luke.

ODGOVOR:

Broj: 12.03.-011-41/15

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Novak Motika (Klub poslanika SDS-SRS RS) na 2. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 09. februara 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Zamoljeni smo od zaposlenih Univerziteta u Istočnom Sarajevu da postavim pitanje zbog čega je Centar za poljoprivredu u Sokocu predan Poljoprivrednom institutu iz Banjaluke“.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Nakon kupovine Centra za unapređenje poljoprivrede u Sokocu dana 30.10.2013.godine (u daljem tekstu: Centar) Vlada Republike Srpske je razmotrila opcije budućeg statusa Centra.U skladu sa tim, postavljeno je nekoliko pretpostavki, a to su: komercijalnost rada i samoodrživost, naučno-istraživački rad i obrazovna funkcija Centra (u svrhu formalnog obrazovanja, kao podrška srednjoškolskom i univerzitetskom obrazovanju i neformalnog obrazovanja, kao stručna podrška poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj).

U tom kontekstu, sagledane su sljedeće opcije, i to: 1. Centar kao Fondacija (prijedlog Univerziteta), 2. Javna naučno-istraživačka ustanova i institut kao organizciona jedninica Univerziteta i 3. pridruživanje Poljoprivrednom institutu Republike Srpske.

Fondacija. Prema tom prijedlogu, Centar bi se organizovao po principu Fondacije, čije djelovanje bi se definisalo kroz Statut Fondacije, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske. Ministarstvo poqooprivrede, šumarstva i vodoprivrede je zatražilo stručno mišljenje od Ministarstva uprave i lokalne samouprave, pri čemu su konstatovane određene nejasnoće po ovom modelu organizacije Centra. Osnovna primjedba jeste da je članom 4. stav. 1. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske propisano da: „Udruženja ili fondacije mogu obavljati djelatnosti kojom se stiče dobit (privrednu djelatnost), jedino ako sticanje dobiti nije osnovni statutarni cilj udruženja ili fondacija“. Na taj način se dovodi u pitanje komercijalni karakter rada Centra

Javna naučno-istraživačka ustanova i institut kao organizciona jedninica Univerziteta. Ova opcija podrazumjeva registraciju Centra u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanjute te je opet neriješeno pitanje komeracijalnosti rada. Članom 11. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju navodi se da: „Visokoškolske ustanove iz stava 1. navedenog člana su neprofitne i obavljaju svoju djelatnost kao javnu službu, a dobit koju ostvare koriste za razvoj i unapređenje vlastite djelatnosti visokog obrazovanja“. S obzirom da bi osnova rada Centra bila proizvodnja sjemenskog materijala za tržište, postavlja se pitanje opravdanosti ovakvog pristupa.

Centar kao organizaciona jedinica Poljoprivrednog instituta Republike Srpske (U daljem tekstu: Institut). Institut je registrovan u skladu sa Zakonom o sistemu javnih službi. Institut se bavi komeracijalnom proizvodnjom sjemenskog materijala, obavlja osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja iz oblasti poljoprivrede od opšteg interesa, odnosno strateškog značaja za Republiku Srpsku. Institut je respektabilna naučna ustanova sa najdužim naučno-istraživačkim iskustvom u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Na institutu radi veliki broja doktora nauka, magistara i inženjera iz različitih oblasti poljoprivrednih nauka. Ogledna polja i laboratorije Instituta se koriste za obrazovanje i obavljanje prakse studenata iz cijele Republike Srpske. Naučno-istraživački rad stručnjaka Institut oplemenjen je kroz stvaranje vlastitih sorti strnih žita, krmnog bilja, industrijskog bilja, povrća i hibrida kukuruza. Institut vrši istraživanja na brojnim autohtonim sortama i populacijama, posjeduje namjensku mehanizaciju i dobro obučen kadar za eksperimentalna istraživanja i proizvodnju viših kategorija sjemena ratarskih biljnih vrsta. Na ovaj način obezbjeđuje se bolja osnova za finansijsku stabilnost  i samoodrživost Centra, koriste postojeća iskustva i znanja zaposlenih u Institutu u pokretanju proizvodnje na Centru i stvaraju bolji preduslovi za jačanje privrednih aktivnosti u brdsko-planinskom i seoskom području na prostoru cijele Republike Srpske.

Razvoju Centra će značajno doprinijeti bogato naučno-istraživačko iskustvo kadrova Poljoprivrednog Instituta Republike Srpske što kroz usluge i proizvodnju obezbjeđuje konkurentnost na tržištu i prihode koji će omogućiti njegov nesmetan rad, postojanost proizvodnje i nove investicije. Prepoznatljivosti imena Poljoprivrednog Instituta Republike Srpske, omogućava lakši izlazak na tržište.

Aktivnosti Centra po pitanjima visokoškolskog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada neće se umanjiti ovim pristupom. Iz svega navedenog, uvažavaujući jedinstvenost prostora Republike Srpske, potrebama za: razvoj naučno-istraživačkih djelatnosti u brdsko-planinskom području Republike Srpske, razvoj visokog obrazovanja i što je najbitinije potrebom za komeracijalnost rada Centra, Vlada se opredijelila za njegovo pridruživanje Poljoprivrednom institutu Republike Srpske.

 

                    M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                                                                prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

09.02.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9