Narodni poslanik Nade Planinčević Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Šestoj sjednici održanoj 8. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

            Troškovi prevoza za osnovno obrazovanje nisu isplaćeni za pet mjeseci, zbog čega kasni isplata, kada se može očekivati isplata troškova prevoza za navedeni period?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-303/15

Datum:  20.10.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nada Planinčević na 6. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 06, 07. i 08. oktobra 2015. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Troškovi prevoza za osnovno obrazovanje nisu isplaćeni za pet mjeseci, zbog čega kasni isplata, kada se može očekivati isplata troškova prevoza za navedeni period?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske isplaćuje troškove prevoza radnicima osnovnih škola sa budžetske stavke Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih (konto 411200). Troškovi se isplaćuju u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Budući da Ministarstvo finansija budžetom za 2015. godinu nije odobrilo sredstva na navedenoj budžetskoj stavci u potrebnom iznosu da bi se izmirile godišnje obaveze po pitanju prevoza radnika, došlo je do problema u isplati istih. S obzirom da je u proceduri donošenje rebalansa budžeta Republike Srpske za 2015. godinu, te da smo potraživali potrebni iznos koji nedostaje za plaćanje zaostalih obaveza prema radnicima, očekuje se rješavanje ovog problema u narednom periodu.

 

S poštovanjem,

 

                MINISTAR

         dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9