Narodni poslanik Nade Planinčević Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Petoj sjednici održanoj  9. septembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

U prilogu dostavljam poslaničko pitanje, u ime radnika Fabrike cijevi Unis Derventa.

ODGOVOR:

Broj: 05.03/011-268/15

Datum: 30.09.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor  na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nade Planinčević (Klub poslanika SDS-SRS RS), postavio je u ime radnika Unis „Fabrika cijevi“ a.d.  Derventa na 5. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 09. septembra 2015. godine,  sljedeće poslaničko pitanje: ″Pitamo vas, ko ima nadležnost i kome se trebamo  obratiti, kojim putem da idemo u   rješavanju svojih zakonskih prava, i to:

 • Nisu nam uplaćeni doprinosi 7 do 8 godina (uskraćeno nam je zdravstveno, socijalno i penziono).
 • Da li su naša elementarna ljudska i građanska prava ugrožena?
 • Duguje nam se oko 17 ličnih dohodaka.
 • Zašto Poreska uprava ne reaguje, ili neka druga zakonodavna institucija?
 • Pitamo vas, jer djelatnost firme je iz vašeg resornog okvira.

Recite nam koje su to zakonske institucije RS koje mogu riješiti naše probleme?

       Napominjemo da je firma u totalnoj agoniji i to:

 • Računi firme su blokirani
 • Već dvije godine firma ne radi tj. proizvodnja je ugašena i radnici su poslati kućama.
 • Ljudi koji su ostvarili pravo na penziju, žive od danas do sutra, obescijenjeni, prevareni, a nažalost neki su nas napustili (preminuli).
 • Firma ima više stotina hiljada KM duga za električnu energiju.
 • Firma je isključena sa gradskog vodovoda u Derventi ( nema pitke vode).
 • Sva imovina firme je pod hipotekom (sve mašine i osnovna sredstva po proizvodnim pogonima su popisana, odnosno imaju naljepnice o zapljeni nadležnih sudova RS).
 • Sva transportna sredstva tj. kamioni sa šlepama ( osam komada) su oduzeti od strane Nove banke, a sve po osnovu duga, tako da firma ne posjeduje sredstva za transport.
 • Neki od radnika imaju izvršne presude o preuzimanju određenih sredstava       (imovina firme), a sve po osnovu zakonske presude o namirenju svojih potraživanja.
 • Postoji više sudskih tužbi i presuda u korist raznih dobavljača koji su poslovali sa firmom, pa su morali svoja potraživanja tražiti zakonskim putem.
 • Firma je jedan od najvećih dužnika prema Bobar banci ( radi se o višemilionskom iznosu, što je jedan od razloga propasti navedene banke, a javnost je već upoznata o tome).
 • Da ne pominjemo da je firma Unis povukla u ambis i Izvozno kreditnu agenciju (IGA) BiH, o čemu je javnost preko sredstava informisanja već čula.
 • Takođe višemilionski dugovi prema Hipo banci, Investiciono razvojnoj banci i Balkan investment banci.

         Ko treba da reaguje?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

    ODGOVOR

Pravo radnika na platu i druga primanja po osnovu rada, radnici ostvaruju u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu između radnika i poslodavca. Dakle, isplata plata i uplata poreza i doprinosa  je obaveza poslodavca, u ovom slučaju privrednog društva Unis Fabrika cijevi a.d. Derventa.

U slučaju da poslodavac ne isplaćuje plate i ne uplaćuje poreze i doprinose i pored  zahtjeva radnika, ostaje  mogućnost da radnici svoja prava traže putem nadležnog suda.

Za rješavanje problema u poslovanju društva koje ste naveli  (blokirani računi, dugovi prema dobavljačima, hipoteke na imovini, izvršni postupci koji su toku i dr.) su odgovorni organi privrednog društva koji trebaju da pronađu i predlože vlasnicima društva  adekvatna rješenja.

Vlada Republike Srpske nema nadležnosti ni prava za rukovođenje i upravljanje privrednim društvom, s obzirom da je isto u privatnom vlasništvu, ali podržaće sve aktivnosti koje  predlože organi društva u cilju pokretanja i održanja proizvodnje, a koji su  u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. 

 

                                                                                                                         MINISTAR

                                                                                                                        Petar Đokić

 

 

 

 

09.09.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9