Narodni poslanik Milan Švraka Ministarstvu prosvjete i kulture i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice 23. decembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE i

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Koliko je u proteklim godinama do danas na visokoškolskim ustanovama u RS (državne i privatne) diplomiralo visoko obrazovanih stručnjaka iz oblasti medicinskog sestrinstva i zdravstvene njege?

               I kad se planiraju donijeti akti koji će odrediti njihov položaj u zdravstvenom sistemu Republike Srpske?

ODGOVOR 1:

Broj: 07.032/011-459/15

Datum: 25.01.2016.godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dostavljamo vam odgovor na poslaničko pitanje narodnog poslanika Milana Švrake, postavljeno između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 22. i 23. decembra 2015. godine, a postavio  je sljedeće pitanje:

               „Koliko je u proteklim godinama do danas na visokoškolskim ustanovama u RS (državne i privatne) diplomiralo visoko obrazovanih stručnjaka iz oblasti medicinskog sestrinstva i zdravstvene njege?

               I kad se planiraju donijeti akti koji će odrediti njihov položaj u zdravstvenom sistemu Republike Srpske?“

Odgovor:

Na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj u proteklih pet godina na studijskim programima Sestrinstvo i Zdravstvena njega, na javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama, diplomiralo je ukupno 1070 studenata i to kako slijedi:

  • Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultete Foča (izvođenje studijskog programa započelo akademske 2007/2008. godine)- 71 student,
  • Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet (2010 – 2015.) – 62 studenta,
  • Panevropski univerziteta „Apeiron“, Fakultet zdravstvenih nauka (2010 – 2015.) – 461 student,
  • Univerzitet Bijeljina, Fakultet zdravstvenih studija – (2010-2015.) – 106 i
  • Visoka medicinska škola Prijedor (2010 – 2015.) - 370.

 

                                                                                                          M I N I S T A R

                                                                                                          dr Dane Malešević

 

ODGOVOR 2:

Broj: 11/04-012-604/15

Datum: 25.01.2016. god.

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 23. decembra 2015. god. sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko je u proteklim godinama do danas na visokoškolskim ustanovama u RS (državne i privatne) diplomiralo visoko obrazovanih stručnjaka iz oblasti medicinskog sestrinstva i zdravstvene njege?

I kada se planiraju donijeti akti koji će odrediti njihov položaj u zdravstvenom sistemu Republike Srpske?“

ODGOVOR:

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ne raspolaže sa podacima o broju visoko obrazovanih stručnjaka iz oblasti medicinskog sestrinstva i zdravstvene njege koji su diplomirali na visokoškolskim ustanovama u RS (državne i privatne) u proteklim godinama.

Zakonski i podzakonski akti kojima se reguliše položaj diplomiranih visoko obrazovanih stručnjaka iz oblasti medicinskog sestrinstva i zdravstvene njege određeni su članom 83. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 106/09 i 44/15) i odredbama Pravilnika o programu i postupku polaganja stručnog ispita („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 110/11, 54/12 i 33/13).

Nadalje, položaj diplomiranih visoko obrazovanih stručnjaka iz oblasti medicinskog sestrinstva i zdravstvene njege može da se reguliše i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta zdravstvene ustanove.

                             

                                                                                                                    M I N I S T A R

                                                                                          Dragan Bogdanić, dr med.              

 

 

 

 

 

23.12.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9