Narodni poslanik Marko Vidaković Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marko Vidaković, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Naime, u Republici Srpskoj postoji jedna specifična kategorija invalida čija je invalidnost nastupila kao posljedica ranjavanja neposredno poslije ukidanja ratne opasnosti, odnosno 19.06.1996. godine. Oni su prvobitno imali status  ratnog vojnog invalida koji je njima priznat negdje 2000-te godine, međutim 2003. godine  taj status im je ukinut kao i sva primanja po tom osnovu.

Da li Ministarstvo  je upoznato sa ovom problematikom, ja vjerujem da jeste i da li u narednom  periodu izmjenama zakonske regulative se može očekivati da će pitanja statusa  ove specifične kategorije  invalida biti riješena kako bi im se  ova prava dakle vratila koja su im ukinuta 2003. godine?

ODGOVOR:

Broj: 16-03/1-011-14/2017

Datum, 10. 05. 2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

            Narodni poslanik Marko Vidaković, Klub poslanika SNDS – Milorad Dodik, postavio je na Osamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 25., 26. i 27. aprila 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:                               

           „Nime, u Republici Srpskoj postoji jedna specifična kategorija invalida čija je invalidnost nastupila kao posljedica ranjavanja neposredno poslije ukidanja ratne opasnosti, odnosno 19. 06. 1996. godine. Oni su prvobitno imali status ratnog vojnog invalida koji je njima priznat negdje 2000-te godine, međutim 2003. godine taj status im je ukinut kao i sva primanja po tom osnovu.

           Da li je Ministarstvo upoznato sa ovom problematikom, ja vjerujem da jeste i da li u narednom periodu izmjenama zakonske regulative se može očekivati da će pitanja statusa ove specifične kategorije invalida biti riješena kako bi im se ova prava dakle vratila koja su im ukinuta 2003. godine?“

          O D G O V O R

            Uslovi, način i postupak za utvrđivanje statusa i prava vojnih invalida, propisani su  Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 134/11 i 40/12). U smislu pomenutog zakona, status i pravo ratnog  vojnog invalida po osnovu ranjavanja može se priznati samo ako je ranjavanje posljedica vršenja vojnih i drugih dužnosti za odbranu Republike Srpske i ako je zadobijeno do 19. 06. 1996. godine, jer je Odlukom Narodne skupštine RS tog datuma ukinuto  ratno stanje odnosno stanje neposredne ratne opasnosti zbog čega  ranjavanja nakon tog datuma ne mogu biti osnov za priznavanje statusa ratnog vojnog invalida

             O statusu i pravima po ovom zakonu u prvom stepenu rješavaju opštinski odnosno gradski organi uprave nadležni za poslove boračko-invalidske zaštite, po mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.     

            Rješenje kojim je priznat status i pravo, podliježe reviziji kao posebnoj vrsti kontrole zakonitosti provostepenih rješenja, koju vrši Ministarstvo. U postupku revizije, Ministarstvo  može ukinuti rješenje o priznatom statusu i pravima ako je  suprotno propisima na osnovu kojih je donijeto. Protiv rješenja Ministarstva kao drugostepenog organa kojim je ukinuto prvostepeno rješenje o priznatom statusu i pravima, obezbijeđena je i sudska zaštita.

            Pretpostavka je da su u konkretnom slučaju status i prava stečena suprotno važećim propisima pa su u postupku revizije ukinuta, što ne može biti razlog za izmjenu zakonske regulative i narušavanja uspostavljenog sistema boračko-invalidske zaštite.

                                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                                  Milenko Savanović

 

 

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9