Narodni poslanik Marinko Božović Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marinko Božović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je između dvije sjednice 23. decembra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Da li je procedura izbora direktora Bolnice u Istočnom Sarajevu urađena u skladu sa Zakonom?

               Postoje indicije da dosadašnji vršilac dužnosti direktora i imenovani na ovu funkciju krije diplomu o završenom Medicinskom fakultetu, te da se na Konkurs prijavio sa Uvjerenjem Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Molim da ispitate ove navode i naložite direktoru da dostavi potrebne dokaze o navedenim tvrdnjama kako javnost ne bi spekulisala o istim (ovjerene semestre, položene ispite u Sarajevu i u Kragujevcu).

ODGOVOR:

Broj:11/03-012-605/15
Datum:19.01.2016. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje.

Narodni poslanik Marinko Božović (Klub poslanika SDS-SRS RS) postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 22. i 23. decembra 2015. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Da li je procedura izbora direktora Bolnice u Istočnom Sarajevu urađena u skladu sa zakonom?

Postoje indicije da dosadašnji vršilac dužnosti direktora i imenovani na ovu funkciju krije diplomu o završenom Medicinskom fakultetu, te da se na konkurs prijavio sa uvjerenjem Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Molim da ispitate ove navode i naložite direktoru da dostavi potrebne dokaze o navedenim tvrdnjama kako javnost ne bi spekulisala o istim (ovjerene semestre, položene ispite u Sarajevu i u Kragujevcu.)

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju standarda i kriterijuma i Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JZU Bolnice Istočno Sarajevo. Na osnovu donesenih odluka, objavljen je Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora navedene ustanove u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 69/15 i u dnevnom listu Glas Srpske od 27.08.2015. godine.

Otvoreni postupak izbora kojim se vrši konačno imenovanje direktora JZU Bolnice u Istočnom Sarajevu, sproveden je u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03).

U vezi Vaših navoda da postoje indicije u vjerodostojnost diplome o završenom Medicinskom fakultetu, dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora i imenovanog na ovu funkciju, te da je na konkurs dostavio uvjerenje Univerziteta u Kragujevcu, Fakulteta medicinskih nauka, obavještavamo Vas da nadzor nad provjerom diploma odnosno uvjerenja vrši prosvjetna inspekcija.

S poštovanjem,

 

       MINISTAR

                                                                                                                          Dragan Bogdanić, dr med.

              

                                                                                                                                      

 

 

 

23.12.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9