Narodni poslanik Marinko Božović Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marinko Božović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetoj sjednici održanoj 9. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

               Poštovani,

               Dragomir Kerović iz Lopara je po mišljenju velikog broja ljudi (koji su mi se obratili) iz Lopara, koruptivnim radnjama sačuvao dozvolu za vozača.

               Dokaz za to je ljekarsko uvjerenje od 27.05.2015. godine koje je glasilo: trajno nesposoban. Kerović od otadžbinskog rata nema jedno oko (navodno od kiseline iz akumulatora ga je izgubio) i nalaz u ovom ljekarskom nalazu je takav da nije mogao produžiti važenje vozačke dozvole (nalaz u prilogu).

               Par mjeseci nakon 13.11.2014. godine Kerović od iste institucije dobija drugi nalaz i to: sposoban, pod uslovom korekcije vida, te mu se produžava vozačka dozvola na 5 godina (ljekarsko u prilogu). Svi sumnjaju u ovaj drugi nalaz, a i javno je i sam Kerović tvrdio da će sve srediti. Pošto više od 20 godina ima samo jedno oko, sigurno je da to ima ogromne posljedice na vid, vidno polje i percepciju dubine. Dokaz da mu to stvara probleme su brojni prekršaji u saobraćaju od tada, a posljednji u nizu je bio 19.09.2015. godine, obaranje pješaka na obilježenom pješačkom prelazu. Kerović ima zaštitu u lokalnoj policiji po rođačkoj liniji. Osim što nema jedno oko, on zadnjih 20 godina nosi i danju i noću tamne naočari za sunce, krijući defektno oko, gdje mu te naočari i dodatno umanjuju vid. Naime, da je i ljekarsko uvjerenje od 13.11.2014. godine ispravno, on ga nije ispoštovao u smislu korekcije vida. Na sve ovo ćute u lokalnoj policiji. Inače, prije rata, dok je imao i oba oka, prouzrokovao je tri teška udesa. Prvi 19.07.1984. godine, zatim 11.12.1985. godine osuđen zbog ubijanja pješaka kolima (odležao 5 mjeseci) i presuda kojom je proglašen krivim 12.05.1989. godine zbog teške saobraćajne nesreće (izvod iz kriminalističke evidencije u prilogu). Ovdje ćemo napomenuti i psihijatrijske nalaze koji govore o teškoj psihozi Dragomira Kerovića (u prilogu). Postavljam pitanje:

               Kako je moguće da neko ko je duševno bolestan, nema preko 20 godina jedno oko, i pri tome je prouzrokovao brojne saobraćajne udese i sa smrtnim ishodom, može i dalje imati vozačku dozvolu? Ako još nekoga ubije ili učini trajnim invalidom u saobraćaju, ko će biti odgovoran?

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-43/16

Dana: 23.02.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

Narodni poslanik Marinko Božović, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 09, 10. i 11. februara 2016. godine, sljedeće poslaničko pitanje koje se odnosi na posjedovanje vozačke dozvole dr Kerović Dragomira iz Lopara:

„Kako je moguće da neko ko je duševno bolestan, ima preko 20 godina jedno oko, i pri tome je prouzrokovao brojne saobraćajne udese i sa smrtnim ishodom, može i dalje imati vozačku dozvolu? Ako još nekoga ubije ili učini trajnim invalidom u saobraćaju, ko će biti odgovoran?''

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Zbog sumnje u zdravstvenu sposobnost Kerović Dragomira  da upravlja motornim vozilom, PS Lopare je u skladu sa članom 196. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini uputila imenovanog na vanredni ljekarski pregled u Dom zdravlja Bijeljina, gdje je imenovani samovoljno odustao od započetog pregleda. Nakon toga, pregled je obavio dana 08.04.2014. godine u Domu zdravlja Ugljevik, koji je  izdao ljekarsko uvjerenje, na obrascu  Zavoda za medicinu rada i sporta RS Banja Luka, broj: UG-25 od 08.04.2014. godine, da je Kerović Dragomir  zdravstveno sposoban za upravljanje motornim vozilom onih kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola.

Istog dana je Kerović Dragomir podnio zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole i uz zahtjev priložio pomenuto uvjerenje, na osnovu čega mu je, s obzirom da je ispunio propisane uslove, izdata nova vozačka dozvola.

S obzirom na specifičnost konkretnog slučaja, PS Lopare je od Doma zdravlja Ugljevik zatražila pojašnjenje okolnosti izdavanja ljekarskog uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti imenovanog, a imajući u vidu odredbe Pravilnika o zdravstvenim uslovima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila.

Dom zdravlja Ugljevik je aktom broj: 671/14 od 06.06.2014. godine, obavijestio PS Lopare da stavlja van snage predmetno ljekarsko uvjerenje, iz razloga što je specijalista interne medicine mogao obaviti ljekarski pregled, a što je i učinio, ali nije mogao i dati mišljenje po pitanju kategorija za upravljanje motornim vozilom.

Na zahtjev PS Lopare da se izjasni o zdravstvenoj sposobnosti imenovanog u skladu sa odredbama Pravilnika o zdravstvenim uslovima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila, odnosno da izda ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom, dana 27.05.2014. godine Dom zdravlja u Ugljeviku je izdao ljekarsko uvjerenje broj: 25/14 u kojem je navedeno da imenovani nije zdravstveno sposoban da upravlja motornim vozilom.

Nakon toga je Kerović Dragomir dostavio PS Lopare ljekarsko uvjerenje Doma zdravlja u Modriči broj: 375/14 od 30.06.2014. godine u kojem je navedeno da je sposoban za upravljanje motornim vozilom kategorija i potkategorija ''A'' ''A1'' ''B'' ''B1'' i ''BE''.

S obzirom na postojanje dva oprečna ljekarska uvjerenja domova zdravlja, PS Lopare je dana 17.10. 2014. godine informisala Zavod za medicinu rada i sporta Banja Luka o nastaloj situaciji, te zatražila da Zavod, kao nadležni organ, odredi dalji tok postupka po pitanju izdatih uvjerenja, odnosno da odredi u kojoj zdravstvenoj ustanovi će se izvršiti vanredni pregled zdravstvene sposobnosti imenovanog za upravljanje motornim vozilom, kojim će se utvrditi da li je isti sposoban za upravljanje motornim vozilom.

Aktom od 01.12.2014. godine Zavod je obavijestio PS Lopare da je stručni tim pregledao imenovanog dana 13.11.2014. godine i izdao ljekarsko uvjerenje broj: 7866 od 13.11.2014. godine u kojem se navodi da je Kerović Dragomir sposoban da upravlja motornim vozilom kategorija i potkategorija ''A'' ''A1'' ''B'' ''B1'' i ''BE'', uz obavezu kontrolnog pregleda organa vida za pet (5) godina. U aktu je navedeno i da se ovim uvjerenjem stavljaju van snage pomenuta uvjerenja izdata u ime Zavoda u Domu zdravlja Ugljevik i Domu zdravlja Modriča.

Po pitanju oduzimanja vozačke dozvole, ista se iz zdravstvenih razloga privremeno oduzima shodno odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'', br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) i Pravilnika o vozačkoj dozvoli (''Službeni glasnik BiH'', broj 13/07), ako je ljekarska komisija koja je pregledala vozača utvrdila da vozač nije zdravstveno sposoban da bezbjedno upravlja motornim vozilom one kategorije ili kategorija za koje mu je izdata vozačka dozvola.

Ukoliko je lice počinilo krivično djelo ili prekršaj iz oblasti saobraćaja, vozačka dozvola će se shodno članu 222. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini privremeno oduzeti, ako je vozaču  izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, a što u konkretnom predmetu nije slučaj.

Uzimajući u obzir da je ljekarskim uvjerenjem Zavoda utvrđeno da je imenovani sposoban da upravlja motornim vozilom nisu se stekli uslovi za oduzimanje vozačke dozvole od istog zbog zdravstvenih razloga.

Takođe kako imenovanom nije izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, vozačka dozvola ni po tom osnovu nije mogla biti oduzeta.

U pogledu odgovornosti za učinjeno djelo, konkretno, kada vozač motornog vozila počini krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja nadležni sud vrši procjenu da li postoji opasnost da će isti upravljajući motornim vozilom ponovo učiniti takvo krivično djelo, te ukoliko utvrdi da postoji takva opasnost može shodno članu 61. Krivičnog zakona Republike Srpske  izreći mjeru bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom.

S poštovanjem,

                                                                                                                            M I N I S T A R

                                                                                                                   mr Dragan Lukač

 

 

 

09.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9