Narodni poslanik Marinko Božović Ministarstvu prosvjete i kulture-prosvjetnoj inspekciji

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Marinko Božović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetoj sjednici održanoj 18. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE-PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

               Između dvije sjednice, 23.12.2015. sam postavio poslaničko pitanje Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite vezano za proceduru i izbor direktora Bolnice Kasindo, a vezano za provjeru diplome imenovanog direktora Gorana Tododrovića (odgovor 11/03-012-605/15).

               Tražim da se ispita diploma imenovanog direktora kako bi se javnost razuvjerila i kako bi prestalo spekulisanje da direktor Goran Todorović nema validnu diplomu (ovjereni semestri, položeni ispiti u Sarajevu i Kragujevcu, plan i program nastave sa datumima slušanja i polaganja).

ODGOVOR:

R E P U B L I K A  S R P S K A

REPUBLIČKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

BANJA LUKA

 

Broj: 24.012/121-2-2/16                                                                      

Datum: 25.02.2016. godine                                                                                  

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, Klub posalnika SDS – SRS RS

               Iz Kluba posalnika SDS – SRS RS, na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 18. februara 2016. godine, narodni poslanik Marinko Božović postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Između dvije sjednice, 23.12.2015. godine sam postavio poslaničko pitanje Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite vezano za proceduru i izbor direktora Bolnice Kasindo, a vezano za provjeru diplome imenovanog direktora Gorana Todorovića (odbovor broj 11/03-012-605/15).

Tražim da se ispita diploma imenovanog direktora kako bi se javnost razuvjerila i kako bi prestalo spekulisanje da direktor Goran Todorović nema validnu diplomu (ovjereni semestri, položeni ispiti u Sarajevu i Kragujevcu, plan i program nastave sa datumima slušanja i polaganja).“

               U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 10/09), a u vezi s članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Predmet inspekcijskog nadzora prosvjetne inspekcije nije bila provjera validnosti diplome o stečenom visokom obrazovanju Gorana Todorovića, koji trenutno obavlja funkciju direktora Bolnice Kasindo.

S obzirom da subjekat inspekcijskog nadzora prosvjetne inspekcije ne može biti zdravstvena ustanova, te da ovom organu nije dostavljena kopija diplome iz koje bi smo pobliže utvrdili na kojoj visokoškolskoj ustanovi je stečena, obavještavamo Vas da ne postoji mogućnost provjere validnosti diplome imenovanog samo na osnovu  navedenih informacija.  

Ukoliko je imenovani diplomu stekao na nekoj od visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Republici Srbiji, a u posjedu ste diplome, predlažemo Vam da se direktno obratite Federalnoj upravi za inspekcijske poslove ili prosvjetnoj inspekciji pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.

S poštovanjem,

                                                                                                                                   V.D. DIREKTORA

                                                                                                                                    Predrag Tomić

 

 

 

 

18.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9