Narodni poslanik Jelena Trivić Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jelena Trivić, Klub poslanika PDP, zatražila je 16. aprila 2019. godine

OBAVJEŠTENJE

OD FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Molim Vas da mi odgovorite na sledeća pitanja:

  • Kolika su ukupna dugovanja javnih zdravstvenih ustanova na dan 31.3.2019. godine?

Molim Vas da mi dugovanja raščlanite prema strukturi:

  • Dugovanja za poreze i doprinose,
  • Ostala dugovanja (kreditna zaduženja)?

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 01/021-1910/19

Datum: 18. 4. 2019.

Narodna skupština

Republike Srpske

Generalni sekretar

Nebojša Zgonjanin

Trg jasenovačkih žrtava 1

78 000, Banjaluka

Poštovani,

U vezi sa dopisom broj: 02/2-757-1/19 kojeg ste uputili Fondu zdravstvenog osiguranja RS zbog pitanja narodnog poslanika Jelene Trivić, obavještavamo Vas o sljedećem:

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ne raspolaže podacima o ukupnim dugovanjima zdravstvenih ustanova za poreze i doprinose, jer su ti podaci u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske koja kontroliše uplatu doprinosa i poreza u Republici Srpskoj.

Kada su u pitanju kreditna zaduženja zdravstvenih ustanova, sugerišemo Vam da se obratite ili resornom ministarstvu ili zdravstvenim ustanovama koji bi mogli preciznije da odgovore na ova pitanja, jer Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ne raspolaže sa ovim podacima.

 

                                                                                                                                            DIREKTOR

                                                                                                                                      Dejan Kusturić

                                                                                                                                 (POTPIS I PEČAT)

 

 

16.04.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10