Narodni poslanik Jasna Lukić Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Jasna Lukić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavila je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

S obzirom na veliku uznemirenost mještana  naselja Boljanić, a koje se nalazi na području Grada Doboja, i susjednog Sočkovca koji pripada opštini Petrovo, nakon njihovog saznanja da je firma Ekoglobal resornom Ministarstvu uputila novi zahtjev za izdavanje  dozvole za hemijski tretman automobilskih guma i otpadne plastike, postavljam pitanje koje glasi:

Da li je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izdalo lokacijske uslove za građevinsku dozvolu ili ekološku dozvolu pravnom licu Ekoglobal d.o.o. iz Gračanice za postrojenja za hemijski tretman automobilskih guma i otpadne plastike u ovom naselju?

ODGOVOR:

Broj: 15.04-011-233/17

Datum: 10.05.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Jasna Lukić, Klub poslanika SNSD – Milorad Dodik, na Osamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25. aprila 2017. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

  • S obzirom na veliku uznemirenost mještana naselja Boljanić, a koje se nalazi na području grada Doboja, i susjednog Sočkovca koji pripada opštini Petrovo, nakon njihovog saznanja da je firma Ekoglobal resornom Ministarstvu uputila novi zahtjev za izdavanje dozvole za hemijski tretman automobilskih guma i otpadne plastike, postavljam pitanje koje glasi:

Da li je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izdalo lokacijske uslove za građevinsku dozvolu ili ekološku dozvolu pravnom licu Ekoglobal d.o.o. Gračanica za postrojenja za hemijski tretman automobilskih guma i otpadne plastike u ovom naselju?

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Dana 16.09.2016. godine, investitor „EKO GLOBAL“ d.o.o. Gračanica, obratio se Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zahtjevom za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju poslovnog objekta (postrojenje za hemijski tretman automobilskih guma i otpadne plastike dnevnog kapaciteta 20 tona i destilaciju ulja dnevnog kapaciteta 10 tona u cilju dobijanja: naftnog gasa, dizel goriva, lož ulja, ugljenikovog praha i čelične žice), na zemljištu ukupne površine 14.051 m2 označenom kao k.č.br. 687 k.o. Boljanić, u naselju Boljanić, na teritoriji grada Doboja.

Zaključkom ovog Ministarstva, broj 15.02-364-196/16 od 10.03.2017.godine, zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova je odbačen, s obzirom da investitor nije dostavio zatraženu dokumentaciju u ostavljenom roku. Nakon što je zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova odbačen, investitor je izuzeo dokumentaciju za izdavanje lokacijskih uslova.  Na protokolu ovog Ministarstva nije zaprimljen novi zahtjev, pa Vas s tim u vezi informišemo da se ne vodi novi postupak izdavanja lokacijskih uslova.

Takođe, investitor „EKO GLOBAL“ d.o.o. Gračanica obratio se ovom Ministarstvu, dana 07.06.2016. godine sa zahtjevom za izdavanje Rješenja o utvrđivanju obaveze sprovođenja procjene uticaja i obimu procjene uticaja projekta pirolize automobilskih guma i otpadne plastike dnevnog kapaciteta 20 tona i destilacije ulja dnevnog kapaciteta 10 tona u cilju dobijanja naftnog gasa, dizel goriva, lož ulja, ugljenikovog praha i čelične žice, k.o. Boljanić, grad Doboj na šta je ovaj organ izdao  Rješenje o obavezi sprovođenja procjene o uticaju na životnu sredinu broj 15.04-96-77/16 od 22.08.2016. godine.

Nakon izdavanja naprijed navedenog rješenja, „EKO GLOBAL“ d.o.o. Gračanica ponovo se obratio Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske sa podneskom koji je zaprimljen dana 22.03.2017. godine, u kom je sadržan zahtjev za izdavanje Rješenja o utvrđivanju obaveze sprovođenja procjene uticaja i obimu procjene uticaja za projekat pirolize automobilskih guma i otpadne plastike dnevnog kapaciteta 20 tona i destilacije ulja dnevnog kapaciteta 10 tona u cilju dobijanja naftnog gasa, dizel goriva, lož ulja, ugljenikovog praha i čelične žice, k.o. Boljanić, grad Doboj. U navedenom zahtjevu navodi se da je došlo do promjene na predmetnoj parceli gdje se planira pomenuti proizvodni objekat za pirolizu automobilskih guma i otpadne plastike i destilacije ulja. Naime, prema navodima ovog pravnog lica ističe se da je isto izvršilo prodaju dijela parcele k.č. 687 za koju je izdato Rješenje broj 15.04-96-77/16 od 22.08.2016. godine, te je njena površina smanjena sa 14.051 m2  na 12.628 m2  i sada ima novi k.č. broj 687/1.

Razmatrajući Zahtjev i predmetnu dokumentaciju, odlučeno je Zaključkom o odbacivanju predmetnog zahtjeva kao neosnovan od 18.04.2017. godine, broj 15.04-96-21/17, iz sljedećih razloga:

Naime, ovo Ministarstvo je izdalo pravnom licu  „EKO GLOBAL“ d.o.o. Gračanica Rješenje o obavezi sprovođenja procjene o uticaju na životnu sredinu broj 15.04-96-77/16 od 22.08.2016. godine za projekat pirolize automobilskih guma i otpadne plastike dnevnog kapaciteta 20 tona i destilacije ulja dnevnog kapaciteta 10 tona u cilju dobijanja naftnog gasa, dizel goriva, lož ulja, ugljenikovog praha i čelične, k.o. Boljanić, grad Doboj. Postupajući po zahtjevu od 22.03.2017. godine i sagledavajući priloženu dokumentaciju podnesenu uz navedeni zahtjev za prethodnu procjenu ovo Ministarstvo je konstatovalo da se zahtjev odnosi na isti projekat sa istim tehnološkim postupkom, istog kapaciteta, na istoj lokaciji kao i sa istom prostornom organizacijom na osnovu kojih je već izdato Rješenje broj 15.04-96-77/16 od 22.08.2016. godine. Takođe, iz podnesene dokumentacije jasno proizilazi da je pravno lice izdvojilo rubni dio parcele koji svakako nije od značaja za pozicioniranje planiranog proizvodnog pogona niti za radno-proizvodni proces.

Zaključak je donesen 18.04.2017. godine od strane ovog Ministarstva pod brojem 15.04-96-21/17.

 

 

 

      MINISTAR

                                                                                                                                       Srebrenka Golić

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9