Narodni poslanik Branislav Borenović Osnovnom sudu u Modriči, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

OSNOVNI SUD U MODRIČI

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 086-0-Su-108-000 075

Dana: 05.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Banja Luka

-Generalni sekretar-

PREDMET: Dostava podataka

Pozivamo se na Vaš dopis broj 02/2-08-29/18 od 30.01.2018. godine i dostavljamo Vam tražene podatke.

Odobrene a neizmirene obaveze Osnovnog suda u Modriči u 2017. godini ukupno iznose 13.400,58 KM a prema ekonomskoj klasifikaciji sastoje se iz sledećih stavki:

412200.....................................................4363,44KM

412300......................................................1780,92KM

412500........................................................  407,10KM

412600......................................................... 223,89KM

412700........................................................5110,43KM

412900.......................................................... 130,00KM

511300.........................................................1384,80KM

S poštovanjem,

                                                                                                                                  PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                                 Vinko Miladinović

                                                                                                                                    (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9