Narodni poslanik Branislav Borenović Okružnom sudu u Banjoj Luci, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

OKRUŽNI SUD U BANJOJ LUCI

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 011-0-Su-18-000 134

Banja Luka, 14.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Veza: dopis broj 02/2-08-3/18 od 30.01.2018. godine

MINISTARSTVO PRAVDE

REPUBLIKE SRPSKE

Veza: dopis broj 08.020/052-826/18 od 08.02.2018. godine

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

Poštovani,

Povodom poslaničkog pitanja narodnog poslanika Branislava Borenovića, Klub poslanika PDP, koje je postavljeno između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske 26.01.2018. godine, dostavljamo pregled neizmirenih obaveza Okružnog suda u Banjaluci za 2017. godinu. Pregled je izrađen sa stanjem na dan 13.02.2018. godine.

Konto

Naziv konta

Iznos (KM)

412-300

Rashodi za režijski materijal

17.693,11

412-500

Rashodi za tekuće održavanje

15.531,48

412-600

Rashodina osnovu putovanja i smještaja

1.465,00

412-631

Rashodina osnovu utroška benzina

675,61

412-751

Advokati po službenoj dužnosti

189.514,62

412-773

Rashodiza troškove održavanja licenci

971,71

412-799

Rashodi za ostale stručne usluge

4.900,97

412-973

Rashodi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida

574,40

511-300

Nabavka opreme

3.684,77

UKUPNO:

235.011,67

 

                                                                                                                                            Predsjednica suda

                                                                                                                                   Marija Aničić-Zgonjanin

                                                                                                                                         (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9