Narodni poslanik Branislav Borenović Kancelariji pravnog predstavnika Republike Srpske, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. januara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

KANCELARIJA PRAVNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRPSKE

                Dostavite precizne podatke koliko imate i kojih neizmirenih obaveza za 2017. godinu (za svaki ekonomski kod pojedinačno).

                Napominjem da me ne interesuje da li je nalog za isplatu otišao prema trezoru, već isključivo one obaveze, dugovanja koja nisu izvršena, uplaćena prema krajnjem korisniku.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 02-052-7/18

Datum: 05.02.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

Predmet: Veza Vaš broj 02/2-08-44/18

Vašim dopisombroj gornjni od 30. jnauara 2018. godine zatražili ste da Vam se dostavi odgovor na poslaničko pitanje, tj. Precizne podatke o neizmirenim obavezama za 2017. godinu.

Kancelarija pravnog predstavnika Republike Srpske u 2017. godini-neizmirene obaveze po ekonomskom kodu:

-410000-Sudska rješenja ------------------------------------------------------------------------------------16.511,55 KM

-412600-Rashodi po osnovu putovanja i smještaja ---------------------------------------------------------97,00 KM

-41300-Rashodi režijski materijali ------------------------------------------------------------------------20,80 KM.

Napominjemo da smo obaveze unijeli u sistem Trezora RS u januaru 2018. godine i proslijedili urgenciju za plaćanje, a u skladu sa raspoloživim sredstvima za 2017. godinu.

S poštovanjem,

                                                                                                                                  v.d. pravni predstavnik

                                                                                                                                        mr Slobodan Radulj

                                                                                                                                    (POTPIS I PEČAT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9