Narodni poslanik Bojan Vidić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Bojan Vidić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik postavio je na Jedanaestoj sjednici održanoj 12. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

               Dana 8. decembra 2015. godine na Osmoj sjednici NS RS postavio sam poslaničko pitanje koje se odnosi na privatizaciju državnih stanova koje koristi jedan broj zaposlenih radnika u Ministarstvu unutrašnjih poslova-Stanica javne bezbjednosti Modriča.

               Radi se o činjenici da su stanovi dodijeljeni na osnovu Zakona o privatizaciji državnih stanova, bez prava na otkup, što je u suprotnosti sa pomenutim Zakonom.

               U prilogu ovog pitanja dostavljam Vam rješenja i ugovore o zakupu stanova koji su dati u zakup.

               Molim Ministarstvo da sagleda ovaj problem i u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova omogući korisnicima otkup stanova, s obzirom da su njihovi dugogodišnji korisnici i uložili su značajna sredstva u njihovu adaptaciju. Predlažem da se nabavi mišljenje i nadležnog Pravobranilaštva i o svemu dostavi odgovor na ovo pitanje u pisanoj formi.

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-103/16

Dana: 26.04.2016. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

V  E  Z  A: Vaš akt broj: 04.2-011-154/16 od 18.04.2016. godine.-

Narodni poslanik Bojan Vidić, Klub poslanika SNSD-Milorad Dodik, postavio je na Jedanaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 12. i 13. aprila 2016. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

''Dana 8. decembra 2015. godine na Osmoj sjednici NR RS postavio sam poslaničko pitanje koje se odnosi na privatizaciju državnih stanova koje koristi jedan broj zaposlenih radnika  Ministarstva unutrašnjih poslova – Stanica javne bezbjednosti Modriča.

 Radi se o činjenici da su stanovi dodijeljeni na osnovu Zakona o privatizaciji državnih stanova, bez prava na otkup, što je u suprotnosti sa pomenutim zakonom. U prilogu ovog pitanja dostavljam Vam rješenja i ugovore o zakupu stanova koji su dati u zakup.  Molim Ministarstvo da sagleda ovaj problem i u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova omogući korisnicima otkup stanova, s obzirom da su njihovi dugogodišnji korisnici i uložili su značajna sredstva u njihovu adaptaciju.

Predlažem da se pribavi mišljenje i nadležnog Pravobranilaštva i o svemu dostavi odgovor na ovo pitanje u pisanoj formi.''

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

               Odlukom ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: 05/1-3-372-178/03 od 26.10.2007. godine, proglašen je službenim stanom jednosoban stan u Modriči, Trg Jovana Raškovića broj 4/2, površine 35m2 vlasništvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na osnovu koje je isti rješenjem broj: 05/1-3-372-178/03 od 30.10.2007. godine, radnici Policijske stanice Modriča Urumović Svjetlani dat u zakup.

               Takođe, odlukom ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske broj: 05/1-3-372-9/07 od 26.10.2007. godine, proglašen je službenim stanom dvosoban stan u Modriči,Trg Jovana Dučića bb, površine 59,95m2 vlasništvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na osnovu koje je isti rješenjem broj: 05/1-3-372-9/037 od 30.10.2007. godine, radniku Policijske stanice Modriča Vasić Predragu dat u zakup.

               Shodno odredbama Zakona o stambenim odnosima (''Službeni glasnik SR BiH'', br. 13/74, 23/76, 34/83, 12/87, 36/89,14/84 - Prečišćeni tekst i ''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 19/93, 22/93, 12/99 i 31/99), Pravilnika o stambenim odnosima radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, broj: 05/1-012-6 od 18.06.2002. godine i broj: K/B-4284/04 od 22.12.2004. godine i Zakona o privatizaciji državnih stanova, imenovani su kao zakupci, zaključili ugovor o zakupu službenog stana sa MUP RS.

               Tačkom  10. odnosno 11. zaključenih ugovora, navedeno je da zakupac ne ostvaruje pravo na otkup stana u smislu Zakona o privatizaciji državnih stanova.

               Takođe, ugovorima je navedeno da zakupcu može prestati pravo zakupa službenog stana na jedan od načina utvrđenih članom 60. Pravilnika o stambenim odnosima radnika Ministarstva unutrašnjih poslova (na zahtjev radnika, prestankom radnog odnosa  zbog kojeg je došlo krivicom radnika, dodjelom stana na korišćenje u zakup, odnosno useljenjem u vlastitu kuću ili stan, u mjestu gdje se službeni stan nalazi, prestankom obavljanja poslova zbog kojih mu je službeni stan i dodijeljen i u drugim slučajevima propisanim zakonom).

               Povodom istog poslaničkog pitanja, koje je narodni poslanik Bojan Vidić postavio na Osmoj sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske, održanoj 08.12.2015. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, obratilo se Pravobranilaštvu Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banja Luka, koje je dostavilo mišljenje da se sa zahtjevom za davanje mišljenja u konkretnom slučaju, potrebno obratiti Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, koje je ujedno obrađivač i predlagač Zakona o privatizaciji državnih stanova koji reguliše postupak privatizacije stanova u državnoj svojini.

               Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je obavijestilo ovo Ministarstvo, da službeni stanovi  ne  mogu  biti predmet otkupa, a korisnici tih stanova imaju pravo da ih koriste u skladu sa aktom o dodjeli dok traju potrebe službe, bez mogućnosti otkupa.

S poštovanjem,

                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                        mr Dragan Lukač

 

                                                                                                                         

 

12.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9