Narodni poslanik Adam Šukalo Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS postavio je između dvije sjednice, 21. jula 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               Da li ste upoznati sa protiv zakonitim izvršenjem presude (deložacijom) u slučaju Ljubinke Grbić iz Banja Luke? S obzirom da gopođa Ljubinka Grbić vodi nekoliko paralelnih procesa i da joj je onemogućeno pravično suđenje, šta ćete preduzeti u ovom slučaju?

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-5498/16

Datum: 22.08.2016. godine

                   NARODNA SKUPŠTINA

                   REPUBLIKE SRPSKE

                   Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

                   Narodni poslanik Adam Šukalo, Poslanička grupa SNS, postavio je, između dvije sjednice Narodne skupštine, 21.07.2016 godine, sljedeće poslaničko pitanje:

                   „Da li ste upoznati sa protivzakonitim izvršenjem presude (deložacijom) u slučaju Ljubinke Grbić iz Banjaluke. S obzirom da gospođa Ljubinka Grbić vodi nekoliko paralelnih procesa i da joj je onemogućeno pravično suđenje, šta ćete preduzeti u ovom slučaju?“

                   U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

                                                      O D G O V O R  

                   Ministarstvo pravde Republike Srpske o navedenom poslaničkom pitanju Vas obavještava o sljedećem:              

                   „Ljubinka Grbić se predstavkom  posljednji put obratila ovom ministarstvu dana 24.07.2015. godine, u kojoj je izrazila nezadovoljstvo radom Osnovnog suda Banjaluka, u rješavanju predmeta broj: 71 0 I  149557 12 , a koji se odnosi na postupak izvršenja na platu imenovane.Takođe, predstavka imenovane je dostavljena i dana 11.07.2014. godine, u kojoj se žalila na rad sudija Okružnog suda Banjaluka, u rješavanju predmeta broj: 71 0 P 03444 07 P1 i 71 0 P 066980 09 P.

                   Nakon detaljnog uvida u dostavljene predstavke, iste su dostavljene nadležnim sudovima radi izjašnjenja. Odgovore Osnovnog i Okružnog suda u Banjaluci, Ministarsvto pravde Republike Srpske je dostavilo podnosiocu predstavke, Ljubinki Grbić, na dalje postupanje.

                   Takođe, obavještavamo Vas da je, shodno odredbi člana 3. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 37/12 i 44/15),  propisano da su sudovi samostalni i nezavisni od zakonodavne i izvršne vlasti i zabranjen je svaki oblik uticaja  na donošenje sudskih odluka. U stavu 3. citiranog zakona, propisano je da niko ne smije uticati na nezavisnost i nepristrasnost sudije pri odlučivanju u predmetima koji su mu dodijeljeni.

Posebno ističemo da je u zakonu decidno navedeno da sudsku odluku, povodom pravnih lijekova – žalbi, može preispitati samo nadležni sud, povodom pravnih lijekova u postupku, propisanim Ustavom i zakonima.

                   Napominjemo da Ministarstvo pravde Republike Srpske nije upoznato sa deložacijom gospođe Ljubinke Grbić iz Banjaluke.       

                   S poštovanjem,

 

                                                                                                                         M I N I S T A R

                                                                                                                         Anton Kasipović

 

 

 

 

 

 

21.07.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9