Predsjednik Čubrilović primio delegaciju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, 14.6.2019.