Narodnu skupštinu posjetili studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci, 4.12.2019.