Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
116/16
24.12.2016

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset prvoj posebnoj sjednici održanoj 24. decembra 2016. godine, donijela  je sljedeću

O D L U K U

o prijevremenom stupanju na snagu

Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu

Član 1.

 U postupku donošenja Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedeni Zakon ranije stupi na snagu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1548/16                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 24. decembar  2016. godine                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                          Nedeljko Čubrilović