Odluka broj: 01-1516/ 14

Verzija za štampanjePDF верзија
111/14
10.12.2014

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 57. 182., i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske na Prvoj posebnoj, održanoj 10. decembra 2014. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

I

U Administrativnu komisiju Narodne skupštine Republike Srpske, izabrani su:

        

1. Spomenka Stevanović, predsjednik

2. Radovan Vuković, zamjenik predsjednika

3. Dragoljub Davidović,član

4. Srđan Milović, član

5. Nade Planinčević,član

6. Igor Ostojić, član

7. Slobodan Protić, član

8. Zorka Andrić, član

9. Nedim Čivić, član

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01-1516/14                                                      

Datum: 10. decembar 2014. godine                  

 

Broj službenog glasnika: 111/ 14