O d l u k a o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpska emisijom trezorski zapisa za 2020. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
112/19
18.12.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., člana 109. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11, 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Osmoj posebnoj sjednici održanoj 18. decembra 2019. godine, donijela  je sljedeću

 

 

O d l u k a

o prijevremenom stupanju na snagu

Odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpska

emisijom trezorski zapisa za 2020. godinu

 

 

 

Član 1.

 

 U postupku donošenja Odluke o kratkoročnom zaduživanju  Republike Srpske emisijom trezorski zapisa za 2020. godinu, utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi  da navedena Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

 

 

Član 2.

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-1312/19                                           PREDSJEDNIK

Datum:  18. decembar 2019. godine                 NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                             Nedeljko Čubrilović