U Narodnoj skupštini počeo program stažiranja za 21. klasu studenata stažista

Datum: 
27.11.2017 - 16:15

U Narodnoj skupštini počeo program stažiranja za 21. klasu studenata stažista

U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je počeo šestomjesečni program stažiranja za 21. klasu studenata stažita.

Program stažiranja počeo je za 34  studenta završne godine osnovnih studija svih fakulteta u Republici Srpskoj, čiji studijski programi se odnose na pravo, ekonomiju, političke nauke, filozofiju, istoriju i psihologiju.

Studenti stažisti imaju priliku da se, u okviru programa šestomjesečnog stažiranja u parlamentu Srpske, upoznaju sa funkcionisanjem najvišeg zakonodavnog tijela i političkog sistema Republike Srpske.

Uvodno predavanje studentima 21. klase održao je generalni sekratar Narodne skupštine Republike Srpske Marko K. Aćić koji je stažistima govorio o obilježjima i organizaciji Republike Srpske, Ustavu Republike Srpske, kao i o nadležnostima i organizaciji Narodne skupštine Republike Srpske i njenog rukovodstva.

„Narodna skupština je najviša ustavotvorna i zakonodavna institucija Republike Srpske“, istakao je Aćić koji je studentima poželio uspješno stažiranje i unapređenje znanja.

On je istakao da su Ustav Republike Srpske i Poslovnik o radu dva najvažnija akta koja definišu rad Narodne skupštine.

Aćić je stažiste podsjetio da je Narodna skupština do sada imala osam saziva, a da je u toku deveti koji je sa radom počeo u novembru 2014. godine.

Generalni sekretar je, između ostalog, studentima govorio i o zastupljenosti političkih partija u Narodnoj skupštini,  procedurama usvajanja zakona, funkcionisanju skupštinskih radnih tijela (odbora i komisija), uvođenju savremenog elektronskog konferencijskog sistema kojim  je znatno unapređen rad Narodne skupštine i pripremama i planovima za uvođenje sistema za uspostavljanje e – parlamenta.