Predstavnici Narodne skupštine na Konferenciji "Jačanje zakonodavnog okvira u parlamentima Zapadnog Balkana"

Datum: 
16.11.2017 - 13:15

Potpredsjednica Narodne skupštine i predsjednica Odbora za finansije i budžet Željka Stojičić, predsjednik Odbora za evropske integracije Branislav Borenović, te članovi Odbora za finansije i budžet Neda Petrič i Igor Žunić učestvovali su na Regionalnoj  parlamentarnoj konferenciji na temu "Jačanje zakonodavnog okvira u parlamentima Zapadnog Balkana" koje je održana u Skoplju od  14-16. novembra 2017.

Konferenciju je organizovala Mreža parlamentarnih odbora za ekonomiju,finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana i Vestminster fondacija za demokratiju u saradnji sa Svjetskom bankom, a okupila je poslanike- članove odbora, odnosno komisija za finansije i budžet iz parlamenata zemalja Zapadnog Balkana, predstavnike stručnih službi odbora, odnosno komisija za finansije i budžet i predstavnike revizorskih institucija.

Cilj konferencije je razmjena iskustava parlamentarnog finansijskog nadzora u zemljama Zapadnog Balkana i PEFA pristupa procjene upravljanja javnim finansijama u cilju daljeg razvoja.

Rad konferencije bio je organizovan kroz četiri tematske cjeline: „Ex-Ante  pristup učešća parlamenata u budžetskom procesu“, „Budžetska procedura i uloga službe parlamentarnih odbora i komisija“, „Ex-Post uloga parlamenata“ i „Transparentnost“.

Tokom konferenciju predstavnici parlamenata Zapadnog Balkana upoznali su se sa radom uspostavljenih parlamentarnih budžetskih kancelarija u Srbiji i Crnoj Gori.

Konferenciju su u srijedu, 15. novembra, otvorili Talat Džaferi, predsjednik Skupštine Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Artan Grubi,predsjednik Odbora za evropske integracije BJRM i aktuelni predsjedavajući NPC Mreže i Kris Levik, viši programski menadžer za Evropu i Centralnu Aziju Vestminster fondacije.

Učesnicima konferencije na otvaranju se obratila i Nj.E. Sibil Suter,ambasador Švajcarske u Skoplju,  koja je ukazala na važnost zakonodavne kontrole u ovoj oblasti.