Predsjednik Čubrilović sa predstavnicima udruženja lica sa invaliditetom o poboljšanju položaja i izmjeni zakona

Datum: 
26.07.2017 - 13:00

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas sa predstavnicima pet udruženja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj o prijedlogu mjera za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srpskoj.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Saveza slijepih Republike Srpske, Saveza gluvih i nagluvih Republike Srpske, Saveza distrofičara Republike Srpske, Saveza paraplegičara, oboljelih od dječje paralize i drugih tjelesnih oštećenja Republike Srpske i Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske.

Predstavnici ovih saveza, koji u svom članstvu imaju 76 opštinskih i gradskih organizacija i zastupaju interese većine lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj,  dostavili su predsjedniku Čubriloviću prijedlog mjera koje se tiču poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, izmjena određenih zakona, pravilnika i drugih akata od interesa za ovu kategoriju stanovništva, te traženja mogućnosti za obezbjeđivanje veće finansijske podrške radu saveza i organizacija osoba sa invaliditetom u Republici Srpskoj.

Predstavnici udruženja su ukazali na veoma težak položaj lica sa invaliditetom, navodeći da bi institucije Republike Srpske trebalo da traže prihvatljiva rješenje za povećanje naknada po osnovu prava za tuđu njegu i pomoć.

Predsjednik Čubrilović rekao je da će podržati sve kvalitetne i zakonski osnovane prijedloge organizacija čiji cilj je da se poboljša materijalni položaj lica sa invaliditetom, unaprijedi rad njihovih udruženja i da se aktivnije uključe u društveni život.

Čubrilović je kazao da će u narednom periodu inicirati održavanje sastanka predstavnika Narodne skupštine Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i predstavnika udruženja lica sa invaliditetom na kojem će biti riječi o ovim problemima i načinima za njihovo rješavanje.

Predsjednik Čubrilović informisao je sagovornike o projektu gradnje lifta za invalide u zgradi Narodne skupštine Republike Srpske koji bi trebalo da bude završen u septembru ove godine čime će licima sa invaliditetom biti omogućen pristup svim salama i kabinetima u zgradi parlamenta.