Potpredsjednica Stojičić na seminaru MMF u Beču

Datum: 
27.02.2018 - 17:30

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik Odbora za finansije i budžet Željka Stojičić učestvuje na seminaru Međunarodnog monetarnog fonda za makroekonomsku politiku i izgradnju kapaciteta u Beču.

Seminar o makroekonomskoj politici organizovan je za članove parlamenata iz Bosne i Hercegovine, Bjelorusije, Hrvatske, Moldove i Ukrajine na Zajedničkom bečkom institutu (Joint Vienna Institute – JVI).

Svrha seminara je da uveća međusobno razumijevanje između parlamenata pozvanih zemalja i osoblja MMF-a o odabranim ekonomskim pitanjima, sa posebnim fokusom na tekuće ekonomske izazove sa kojima se suočavaju zemlje u regiji i uloga parlamentaraca u pogledu odgovornosti, transparentnosti i nadzora.

Seminar se održava od 26. do 28. februara 2018. godine.