Održana Četrnaesta sjednica Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske

Datum: 
22.08.2018 - 15:00

Četrnaesta sjednica Savjeta nacionalnih manjina održana je 21. avgusta 2018. godine u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske.

Prisustvovalo je šest članova Savjeta: Vesna Temelkoska-Vuković, predsjednica, Jadranka Latinović, Laslo Tot-Bojnik,, Marija Buganik- Pranjić, Mladen Lunić i Bojan Radić, članovi.

Predsjednica Savjeta je informisala članove o temama razgovora sa radnog sastanka „Iskustva u radu i djelovanju vijeća nacionalnih manjina u BiH“, koji je održan 17. jula.2018. godine u Sarajevu.

Navedeni sastanak organizovalo je Vijeće nacionalnih manjina BiH, u saradnji sa misijom OEBS-a u BiH. S obzirom na to, da se jedna od tema navedenog sastanka odnosila i na kriterijume za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH, predloženo je da, između ostalog, i Savjet nacionalnih manjina RS dostavi svoj prijedlog u vezi sa pomenutom temom.

Takođe, Savjet je zauzeo stav da je potrebno uputiti dopis Vladi Republike Srspke, kojim će se tražiti uključivanje članova Savjeta u radnu grupu za izradu Strategije za unapređenje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj za period 2019-2023. godine.

Odlučeno je da do sljedeće sjednice Savjeta, članovi Savjeta pripreme određene prijedloge koji će biti dostavljeni Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, u smislu potrebe za  izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.