Odbor za finansije i budžet na regionalnoj konferenciji u Skoplju

Datum: 
15.11.2017 - 13:45

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik Odbora za finansije i budžet Narodne skupštine Željka Stojičić i članovi ovog odbora Igor Žunić, Neda Petrić i Branislav Borenović učestvuju u radu regionalne konferencije o finansijama i budžetu koja se održava u Parlamentu Republike Makedonije u Skoplju.

Konferenciju su organizovali Mreža parlamentarnih odbora za privredu, finansije i evropske integracije zemalja zapadnog Balkana u saradnji sa Svjetskom bankom.

U svojim diskusijama poslanici su podijelili iskustva i iznijeli svoje mišljenje o informacijama i praksama sa kojim se suočavaju kada je riječ o temi same konferencije, a to je "Jačanje zakonodavstvenog nadzora u parlamentima zapadnog Balkana".