Čubrilović: Društvo i institucije moraju poštovati prava osoba s invaliditetom

Datum: 
03.12.2017 - 10:30

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, izjavio je da cijelo društvo treba da pokaže humanost i spremnost da prihvati osobe sa invaliditetom i omogući im ostvarenje njihovih prava.

On je podsjetio da je Bosna i Hercegovina potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, čime se obavezala na obrazovanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom, ali i na uklanjanje arhitektonskih barijera.

“Narodna skupština Republike Srpske, nedavnom ugradnjom lifta, otklonila je i posljednje barijere čime je osobama sa invaliditetom omogućen nesmetan pristup svim kancelarijama i salama u Narodnoj skupštini. Takođe, u Službi Narodne skupštine angažovana je jedna visoko obrazovana osoba kojoj invalidska kolica nisu prepreka za predan i kvalitetan rad”, rekao je predsjednik Čubrilović.

On je naglasio da bi sve institucije, i republičke i lokalne, morale da otklone fizičke barijere za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom i da pronađu način i zaposle bar po jednu osobu sa invaliditetom, na adekvatno radno mjesto, i tako pokažu da fizički invaliditet nije socijalni i radni hendikep.

“Kao odgovorno društvo neophodno je da osobama sa invaliditetom otvorimo vrata svih preduzeća, institucija i škola“, izjavio je predsjednik Čubrilović i naglasio da je naša moralna dužnost da osiguramo licima sa invaliditetom da dobiju priliku da učestvuju u svim aspektima života, da imaju pristup obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu, kulturnim sadržajima i svim uslugama koje su na raspolaganju građanima.

„Naša obaveza je da damo priliku i invalidnim licima da ostvare pravo na zaposlenje i da svojim znanjem i kvalitetima doprinesu razvoju društva. Na taj način pokazali bismo da smo humano i odgovorno društvo, a pomogli bismo i centrima za socijalni rad i drugim institucijama koje izdvajaju određena sredstva za socijalnu pomoć”, rekao je predsjednik Čubrilović.  

Predsjednik Čubrilović je naglasio da će Narodna skupština Republika Srpske, u okviru svoje nadležnosti, nastaviti sa donošenjem pozitivnih zakonskih propisa kako bi poboljšala status osoba sa invaliditetom.