Usvojeni Dnevni red 25. redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
19.06.2018

USVOJENI DNEVNI RED

25. SJEDNICE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE

 1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';
 2. Prijedlog zakona o rudarstvu - po hitnom postupku;
 3. Prijedlog zakona o amnestiji - po hitnom postupku;
 4. Prijedlog zakona o zateznoj kamati - po hitnom postupku;
 5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – po hitnom postupku;
 6. Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta „9. januar“ Banja Luka - Doboj - po hitnom postupku;
 7. Prijedlog zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata - po hitnom postupku;
 8. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika - po hitnom postupku;
 9. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bibliotečko - informacionoj djelatnosti - po hitnom postupku;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske - po hitnom postupku;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;
 12. Prijedlog strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine - po hitnom postupku;
 13. Prijedlog zakona o zaštiti žrtava ratne torture;
 14. Prijedlog zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;
 15. Prijedlog zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela;
 16. Prijedlog zakona o kulturi;
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku;
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama;
 19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku;
 20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;
 21. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;
 22. Prijedlog strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018 do 2022. godine;
 23. Izvještaj Anketnog odbora s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja Davida Dragičevića;
 24. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2017. godinu;
 25. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1. – 31.12.2017. godine;
 26. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2017. godinu;
 27. Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2017. godinu;
 28. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;
 29. Informacija o odlukama o pomilovanju u 2017. godini;
 30. Izbor i imenovanja.