Usvojeni Dnevni red 20. redovne sjednice

Verzija za štampanjePDF верзија
Datum sjednice: 
18.07.2017

Usvojeni Dnevni red:

1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';

2. Prijedlog zakona o interventnim nabavkama, po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o vještacima Republike Srpske;

4. Prijedlog zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj;

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima;

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama;

7. Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike;

8. Nacrt zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske;

9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske;

10. Prijedlog strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017 – 2021. godine;

11. Prijedlog strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017 – 2022.;

12. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2016. godinu;

13. Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske 01.01.2016 – 31.12.2016. i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2016. godinu;

14. Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2016. godinu;

b) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2016. godinu;

v) Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2016. godine;

15. Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2016. godinu;

16. a) Izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2016. godinu; b) Izvještaj Komisije za žalbe o radu za 2016. godinu.

17. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;

18. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine;

19. Informacija o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu;

20. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu jačanja bankarskog sektora (8741 – BA);

21. Imenovanje predsjednika i članova Fiskalnog savjeta Republike Srpske – prijedlog predsjednika Republike;

22. Izbor i imenovanja.