Распоред сједница скупштинских одбора за 22. сједницу Народне скупштине

Датум: 
12.10.2017 - 15:30

У оквиру припреме 22. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редослиједу:

1. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће  сједницу у понедјељак, 16. октобра 2017. године у 09.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда 22. сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању;
 2. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“;
 3. Приједлог одлуке о усвјању Нацрта просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука“.

 

2. Одбор за праћење стања у области пензијског и инвалидског осигурања одржаће сједницу у понедјељак, 16. октобра 2017. године у 9.30 часова у сали бр. 51 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда 22. сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;
 2. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период    01.01-30.6.2017. године.

 

3. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у понедјељак, 16. октобра 2017. године у 12.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда 22. сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима.

 

4. Законодавни одбор, одржаће сједницу у понедјељак 16. октобра 2017. године у 12.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози, нацрти законā и одлуке који су предвиђени за 22. сједницу Народне скупштине Републике Српске.

 

5. Одбор за безбједност одржаће сједницу у понедјељак, 16. октобра 2017. године у 12.30 часова, у сали бр. 51 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда 22. сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за првих шест мјесеци 2017. године;
 2. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-30.6.2017. године.

 

6. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 16. октобра 2017. године у 13.00 часова, у сали 5 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда 22. сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике;
 2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању;
 3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;
 4. а)Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 -  31.12.2016. године; б)Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину;
 5. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-30.6.2017. године;
 6. Извјештај Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2016. годину.

 

7. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 16. октобра 2017. године у 14.00 часова, у сали 6 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда 22. сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике;
 2. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-30.6.2017. године.

 

8. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у понедјељак, 16. октобра 2017. године у 16.00 часова, у сали 4 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда 22. сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“;
 2. Приједлог одлуке о усвјању Нацрта просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука“.

 

9. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 16. октобра 2017. године у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда 22. сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима;
 2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању;
 3. а)Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 -  31.12.2016. године; б)Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2017. годину;
 4. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01-30.6.2017. године;
 5. Интерпелација за разматрање Економске политике Владе Републике Српске – приједлог народних посланика;
 6. Извјештај Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука о раду и пословању за 2016. годину;
 7. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“;
 8. Приједлог одлуке о усвјању Нацрта просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука“.

 

9. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 16. октобра 2017. године у 17.00 часова, у сали 3 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда 22. сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике.

 

11. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће  сједницу у понедјељак, 16. октобра 2017. године у 17.30 часова, у сали 5 (II спрат) Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда 22. сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог Резолуције о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности Републике Српске – приједлог клубова посланика СНСД, СП и СДС-К;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске;
 4. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2016. годину;
 5. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“;
 6. Приједлог одлуке о усвјању Нацрта просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука“.

 

12. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће  сједницу у понедјељак, 16. октобра 2017. године у 17.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда 22. сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству – приједлог предсједника Републике;
 2. Нацрт закона о бањама.

 

13. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у уторак, 17. октобра 2017. године у 9.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда 22. сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о бањама;
 2. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Клековача“.