Raspored sjednica skupštinskih odbora za 22. sjednicu Narodne skupštine

Datum: 
12.10.2017 - 15:30

U okviru pripreme 22. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice skupštinskih odbora biće održane po sljedećem redoslijedu:

1. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće  sjednicu u ponedjeljak, 16. oktobra 2017. godine u 09.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda 22. sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju;
 2. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Klekovača“;
 3. Prijedlog odluke o usvjanju Nacrta prostornog plana područja posebne namjene „Aerodrom Banja Luka“.

 

2. Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. oktobra 2017. godine u 9.30 časova u sali br. 51 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda 22. sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske;
 2. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period    01.01-30.6.2017. godine.

 

3. Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. oktobra 2017. godine u 12.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda 22. sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

4. Zakonodavni odbor, održaće sjednicu u ponedjeljak 16. oktobra 2017. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi, nacrti zakonā i odluke koji su predviđeni za 22. sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

 

5. Odbor za bezbjednost održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. oktobra 2017. godine u 12.30 časova, u sali br. 51 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda 22. sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za prvih šest mjeseci 2017. godine;
 2. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-30.6.2017. godine.

 

6. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. oktobra 2017. godine u 13.00 časova, u sali 5 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda 22. sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske;
 4. a)Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 -  31.12.2016. godine; b)Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu;
 5. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-30.6.2017. godine;
 6. Izvještaj Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka o radu i poslovanju za 2016. godinu.

 

7. Odbor jednakih mogućnosti održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. oktobra 2017. godine u 14.00 časova, u sali 6 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda 22. sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike;
 2. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-30.6.2017. godine.

 

8. Odbor za zaštitu životne sredine održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. oktobra 2017. godine u 16.00 časova, u sali 4 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda 22. sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Klekovača“;
 2. Prijedlog odluke o usvjanju Nacrta prostornog plana područja posebne namjene „Aerodrom Banja Luka“.

 

9. Odbor za privredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. oktobra 2017. godine u 16.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda 22. sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju;
 3. a)Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 -  31.12.2016. godine; b)Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu;
 4. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-30.6.2017. godine;
 5. Interpelacija za razmatranje Ekonomske politike Vlade Republike Srpske – prijedlog narodnih poslanika;
 6. Izvještaj Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka o radu i poslovanju za 2016. godinu;
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Klekovača“;
 8. Prijedlog odluke o usvjanju Nacrta prostornog plana područja posebne namjene „Aerodrom Banja Luka“.

 

9. Odbor za pitanja djece, mladih i sporta održaće sjednicu u ponedjeljak, 16. oktobra 2017. godine u 17.00 časova, u sali 3 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda 22. sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike.

 

11. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće  sjednicu u ponedjeljak, 16. oktobra 2017. godine u 17.30 časova, u sali 5 (II sprat) Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda 22. sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske – prijedlog klubova poslanika SNSD, SP i SDS-K;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske;
 4. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;
 5. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Klekovača“;
 6. Prijedlog odluke o usvjanju Nacrta prostornog plana područja posebne namjene „Aerodrom Banja Luka“.

 

12. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku održaće  sjednicu u ponedjeljak, 16. oktobra 2017. godine u 17.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda 22. sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Prijedlog zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu – prijedlog predsjednika Republike;
 2. Nacrt zakona o banjama.

 

13. Odbor za trgovinu i turizam održaće sjednicu u utorak, 17. oktobra 2017. godine u 9.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda 22. sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

 1. Nacrt zakona o banjama;
 2. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene „Klekovača“.